İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÇALIŞMA ALANLARI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÇALIŞMA ALANLARI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÇALIŞMA ALANLARI

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi

Sanayileşme, ortaya çıkışıyla toplumlara ekonomik üstünlükler sağlamış fakat birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Endüstrileşmenin mevcudiyetinde var olan ya da çalışma esnasında oluşabilen risk ve tehlikelerin sebep olduğu sorunlardan en önemlileri; iş kazaları ve meslek hastalıklarıdır. Sanayileşmenin  ilk dönemlerinde çalışanlar bir makine gibi görülmüş ve çalışanların sorunları önemsenmemiştir. Fakat sorunla karşılaşan işçinin, iş gücünün geçici ya da sürekli olarak sekteye uğraması iş akışında aksamalara sebep olmuş ve üretimden beklenen verim alınamayınca işletmeler maddi kayıplar yaşamıştır. Bu durumun işverenlerce algılanması ise işverenleri, iş güvenliğinin sağlanması ve işçi sağlığının korumasına yönelik

önlemleri almaya yöneltmiştir. Sadece işverenlerin değil çeşitli kuruluşlar da İSG’yi sağlamak konusunda çalışmalar yapmıştır. Bunlardan en önemlileri Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ dür. Devlet’ te bu konuda mevzuat düzenlemeleri yaparak işverenlere, İSG’ nin sağlanması konusunda hukuki zorunluluklar getirmiştir. İşverenleri, riskleri önlemeye karşı harekete geçirmede bu zorunlulukların önemi göz ardı edilemez.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları, fizikçi, kimyager, ve biyologlardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığının Çalışma Alanları

İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları bireysel çalışabildikleri gibi bir firmanın İSG Uzmanı olarak da çalışabilirler. aynı zaman da Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev alabilirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının çalışma alanları daha doğrusu mesailerinin belirlenmesi hizmet verdikleri işyerlerinin tehlike sınıfına göre değişiklik gösterir.

  1. a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  2. b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
  3. c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakikadır.

 

Yeni Uzman Akademi’de İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri A,B ve C sınıflarında aynı ders saatleri ve aynı ders modelleri uygulanarak yapılır. Eğitimler;

90 saat uzaktan eğitim

90 saat örgün eğitim ve

40 saat staj eğitiminden oluşur.

Yeni Uzman Akademi’de pandemi dönemi itibari ile örgün eğitimler online olarak yapılmaktadır.

 

Yeni Uzman Akademi olarak eğitimlerini Çalışma Bakanlığından aldığı yetkiyle düzenliyoruz. Sadece,  İş Sağlığı ve Güvenliği alanında A Sınıfı, B Sınıfı, C Sınıfı Eğitimler ile beraber, İşyeri Hekimliği ve İşyeri Hemşireliği Eğitimleri de düzenliyoruz.

Eğitimlerimizdeki başarının yanında bizi farklı kılan başka nedenler de var. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak;

Eğitimlerimizi en kaliteli eğiticilerin rehberliğinde yapıyoruz.

Katılımcılarımızı kaliteli kaynak arama derdinden kurtarmak için;

Ücretsiz konu anlatım kitabı

Ücretsiz deneme kitabı veriyoruz.

Sınav Öncesi soru çözüm programları yapıyoruz.

Kurumumuzdan aldıkları eğitim alanı ne olursa olsun bütün katılımcılarımıza yine ücretsiz olarak,

ISO 45001: 2018 İSG İç Denetçi Eğitimi

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

İngilizce ve Rusça Eğitimi veriyoruz.

Tüm katılımcılarımızın her an ulaşabilmeleri için sitemiz üzerinden ders notlarını ve mevzuatları paylaşıyoruz.

Yeni Uzman Akademi tüm eğitim alanlarından kalitesini fark ettirmeyi her zaman başarmış ve adından da her zaman bahsettirmiş bir eğitim kurumudur.

Yeni sınav döneminde Yeni Uzman Akademili olmak için geç kalmayın.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir