2.Levent İş Güvenliği Kursu

İSG EĞİTİMLERİ İÇİN ADRESİNİZ İSG 2.Levent YENİ UZMAN AKADEMİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Ne Demektir?

İSG şeklindeki kısaltmasıyla da karşımıza çıkan iş sağlığı ve güvenliği tanımını “İşyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli sebeplerle ortaya çıkan; sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.” diyebiliriz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı Nedir?

Yapılan tüm iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amacı; çalışanları korumak, üretim güvenliğini sağlamak ile işletme güvenliğini sağlamaktır. Düzenli ve tedbirli bir iş hayatının varlığının sürdürülebilmesi için, iş sağlığı ve güvenliği; büyük önem taşımaktadır. Büyük öneminden dolayı, iş sağlığı ve güvenliği; son yıllarda kanun kapsamında ele alınmış ve işyerlerine bazı zorunluluklar ve yükümlülükler getirilmesini sağlamıştır.

İşverenlere bu alanda, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tüm tedbirleri alıp, kazaların önüne geçilmesini sağlamak başta olmak üzere önemli görevler düşmektedir. Bu görev ve sorumlulukları yerine getirmenin güçlükleri söz konusu olsa da ceza ödemekten daha kolay bir yoldur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Kimdir?

Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip,   fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardır.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, iş yeri dâhilinde kimyasal, fiziksel veya biyolojik faktörlerin sebep olabileceği yaralanmaları ortadan kaldırmak ya da önlemek için prosedürler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamakla görevlidir.

Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olabilir?

İSG hizmetlerinin denetimleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapıldığı gibi İSG Uzmanlarının özelliklerinin belirlenmesi başta olmak üzere bütün görev ve yetkileri de yine aynı bakanlık tarafından belirlenir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olabilmek İçin Bakanlık Tarafından Belirlenen Şartlar İse;

1 – İstenilen Bölüm ve Programlardan Mezun Durumda Olmak

2-  İSG Eğitimi Almak

3- İSG Sınavında Başarılı Olmak

4-İSG Uzmanı Sertifikası Sahibi Olmak

2.Levent iş güvenliği kursu olarak eğitimcilik hayatına devam eden Yeni Uzman Akademi, eğitimlerini birbirinden değerli eğiticilerin rehberliğinde gerçekleştirmekle beraber bu kulvarda 7 yılı aşkın bir süredir sektörün öncü ismi olmaya devam ediyor. İSG alanında A – B – C Sınıflarına yönelik eğitimlerimizden yararlanmak isteyen bütün adaylarımızı, kurslarımıza bekliyoruz.

İSG Uzmanı Olabilmek İçin Geçerli Diplomalar Hangileridir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmek için gerekli şartların başında mezun olunan bölüm ve programın uygunluğudur. Bu bölüm ve programlar ise ilgili bakanlık tarafından belirlenmiş olup aşağıda belirtilmiştir:

  • Mimarlık Fakültelerinin Tüm Bölümlerine Ait Diplomalar
  • Mühendislik Fakültelerinin Tüm Bölümlerine Ait Diplomalar
  • Teknik Eğitim Fakültelerinin Tüm Bölümlerine Ait Diplomalar
  • Fen Fakültelerinin; Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümlerine Ait Diplomalar
  • Meslek Yüksek Okullarının; İş Sağlığı ve Güvenliği Programlarına Ait Diplomalar bakanlıkça kabul edilen diplomalardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak isteyenlerin bakanlıkça eğitim düzenlemesi için yetki verdiği eğitim kurumlarından eğitim alması gerekmektedir. Yıllardır bu alanda eğitim kursları düzenleyen 2.Levent iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi de bakanlıktan gerekli izin ve yetkilerle donatılmış bir eğitim kurumudur. Eğitim kurumumuz öncelikle eğitim almak isteyen kursiyer adaylarından;

  • Eğitim alması için bakanlıkça uygun görülen bölüm veya programlara ait diploma
  • Nüfus Cüzdanı
  • Kurs Başvuru Dilekçesi istemektedir.

İSG Eğitimlerinin İçeriği Hakkında Bilgi Verir misiniz?

İSG Uzmanlığı alanında C-B-A Sınıfı olmak üzere üç grupta eğitim verilmektedir.

Eğitim süresi toplamda 220 saat olmakla beraber, bu eğitimler 180 saat teorik eğitim ve 40 saat de pratik eğitimden oluşur.

Uzaktan Eğitimler:

İş güvenliği kursu 2.Levent Yeni Uzman Akademi’nin Yeniuzman.isguzem.online  uzaktan eğitim sayfası üzerinden asenkron olarak verilen eğitimdir. Eğitim dersleri sisteme daha önceden yüklenir ve katılımcılarımız uzaktan eğitimlerin devam ettiği süre içerisinde eğitimlere katılarak İSG alanında temel bilgileri öğrenirler. Kendilerini yeterli görmedikleri alanlardaki konuları tekrar etme kolaylıkları söz konusudur.  2.Levent iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’de uzaktan eğitimler teorik eğitimlerin ilk kısmını oluşturur ve 90 saattir.

Örgün Eğitimler:

Eğitim kurumumuz 2.Levent iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin İSG eğitimleri için bakanlığın yönergelerine göre dizayn edilmiş sınıflarında alanında uzman eğiticilerin eşliğinde yapılan derslerdir. Eğitim süresi 90 saat olmakla beraber günlük 6 saatten oluşan bir ders programı uygulanarak işlenir.

Örgün Eğitimlere Pandemi Arası:

Kovid – 19 pandemi tedbirleri kapsamında 2.Levent iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin örgün eğitimleri online sistem olarak yapılmaktadır. Böylelikle eğitimlere ara vermeden kursların devamı sağlanmakla beraber aynı zamanda internet aracılığıyla kursiyerlerimizin her yerden eğitim kurumumuzun eğitimlerine katılma fırsatı ortaya çıkmıştır.   

Pratik Eğitimler:

Süresi 40 saat olan bu eğitimler 5 iş gününde verilir. Pratik eğitimler, staj eğitimi veya saha eğitimi olarak da adlandırılır. Katılımcılarımız 2.Levent iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin pratik eğitimleri ile hem eğitimlerinin son kısmını tamamlamış olurlar hem de İSG Uzmanı olarak çalışabilmek için gerekli saha deneyimini elde ederler.

C-B-A eğitimlerinin tümü yukarıda bahsettiğimiz programa göre düzenlenmekle beraber,

B sınıfı eğitim almak isteyen adaylarımızın C Sınıfı İSG belgesi ile 3 yıl tam zamanlı çalışması ve bu çalışmalarını da İSG – Kâtip sözleşmeleri ile belgelemesi gerekmektedir.

A sınıfı eğitim almak isteyen adaylarımızın B Sınıfı İSG belgesi ile 4 yıl tam zamanlı çalışması ve bu çalışmalarını da İSG – Kâtip sözleşmeleri ile belgelemesi gerekmektedir.

İSG Sınavları Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak isteyenler bakanlığın yetkilendirmesi ile ÖSYM tarafından yapılan İSG Sınavlarına girip yeterli puanı almaları gerekmektedir.

Sınavlarda Başarısız Olanların Tekrar Kurs Alması Gerekiyor Mu?

ÖSYM veya bakanlık tarafından sınava girme konusunda herhangi bir sayı belirtilmemiştir. Her sınıf için bir defa kurs almak yeterli olduğu gibi sınava tekrar hazırlanan katılımcılarımıza sonraki sınava hazırlamak üzere ücretsiz olarak 2.Levent iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademideki eğitimlerimize tekrar katılma şansı sunuyoruz.

İSG Uzmanlığı Sertifikası Nedir?

Bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanının, görev alabilmesi için sahip olması gereken belgedir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları her sınıf için tekrar eğitim alıp sınava girdikleri gibi İSG Uzmanlık sertifikalarını da yenilerler. İSG sertifikasını almak için, eğitimlerini tamamlayıp, sınavda başarılı olan adaylar bakanlığın belirlediği harç bedelini yatırarak gereken işlemleri tamamlamaları gerekmektedir.

Adaylar Niçin Sizi Seçmeli?  

İş sağlığı ve güvenliği sektörü hem eğitim yönüyle hem de uygulama yönüyle çok dikkat isteyen bir alandır. İSG Uzmanlarının göreve tam donanımlı bir durumda başlamaları çok önemlidir. 2.Levent iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi olarak katılımcılarımızın İSG sınavında başarılı olmasına eğitimlerdeki özveri ile tam destek sunmakla beraber aynı zamanda göreve de tam donanımlı bir halde başlamalarını sağlamaktayız. Bunu yapmak için de işyeri uzmanı olarak görev yapmış eğiticilerin yanında kadromuzda akademisyenler de bulundurmaktayız. Ayrıca katılımcılarımızdan sektör içerisinde görev alanlara personel desteği sağlamak ve katılımcılarımızı da çalışabilecekleri, işin ciddiyetinde olan kurumlarla tanıştırmak amacıyla  https://www.facebook.com/taner.basol.311 ve  https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut sosyal medya hesaplarımızdan destek sağlıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan İSG alanındaki gelişmeler hakkında haberleri de yayınlamakla takipçilerimizin gelişmelerden haberdar olmalarını sağlıyoruz.

Eğitimlerimizde eğitici kadromuz tarafından hazırlanmış ders kitaplarını kullanmaktayız. Ayrıca dijital ders materyalleri ile de 2.Levent iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi olarak katılımcılarımızı desteklemeye devam ediyoruz.  Dijital ders materyallerimizi herkes faydalansın diye https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfamızdan yayınlamakla beraber; İSG alanında her zaman gerekli mevzuatları da  https://yeniuzmanakademi.com/is-sagligi-ve-guvenligi-mevzuatlari sayfamız üzerinden herkesin hizmetine sunuyoruz.

İSG eğitimlerini 2.Levent iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’den alan kursiyerlerimizi sınav öncesi soru çözümü ve ders tekrarı programlarına ücretsiz alıyoruz.

Katılımcılarımıza ücretsiz ISO 45001 Belgesi eğitimleri verip aynı zamanda sertifikalandırıyoruz. Bir lisan bir insan fikriyle hareket ederek, katılımcılarımıza ücretsiz Rusça ve İngilizce eğitimleri veriyoruz.

İSG Uzmanı olmak isteyenler eğitimlerinde 2.Levent iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’yi seçtiklerinde yukarıda bahsettiğimiz avantajlara sahip olmanın yanında en önemlisi de eğitimini işinin uzmanı 2.Levent iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’den almış olacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir