İşyeri Hekimliği Eğitimi

Yapılan yasal düzenlemeler ile birlikte iş yerlerinde sağlık ile ilgili birçok yeni kural ve yeni iş dalları ortaya çıkmıştır. İşyeri hekimliği de bu iş dallarının en kapsamlısı olarak kabul edilebilir. Yapılan düzenlemelere göre bir iş yerinde sağlık ile ilgili diğer sağlık personeli ve işyeri hemşiresi de bulunmak zorundadır. Bunları kontrol eden ve yöneten bir tane de hekim bulunur. İşyeri hekimi önderliğinde birçok proje ve planlama yapılır.

İlgili iş yerinde personelin sağlık konusunda bilinçlendirilmesi, iş kazalarının engellenmesi ve bulaşıcı hastalıklar hakkında detaylı bilgilendirilmesi ve önlenmesi için bu sağlık personellerine ihtiyaç vardır. Bütün bunların dışında çalışan personelin ruh sağlığı ve fiziksel sağlığı da işyeri hekimi başta olmak üzere iş yerindeki diğer sağlık personellerine aittir. İşyeri hekimliği sadece bu da değildir. Gerekli durumlarda işyeri ile Çalışma Bakanlığı arasında bir köprü görevi görmektedir. İlgili iş yerinde yapılan tüm çalışmalar ve kanunlar doğrultusunda planlanmış olan eğitimler vb. analiz edilerek bakanlığa gönderilir. Bakanlığın geri dönüşü de yine hekimlere yapılır. İlgili iş yerinde çalışmakta olan sağlık hekimi, değiştirilmesi veya düzenlenmesi gereken bir durum varsa bu durumları tekrar diğer sağlık çalışanları ile planlayıp düzenleyerek bakanlığa tekrar bilgi vermek ile yükümlüdür.

İşyeri hekimliği, bütün bunların yanı sıra iş yerinde düzenli olarak personelin muayenelerini yaparak bir defterde takip etmekle de yükümlüdür. İş yerindeki sağlık ile ilgili olumsuzlukların düzgün bir biçimde not edilerek o olumsuzluklar üzerine gidilmesi ve problemlerin çözülmesi de şarttır.

İşyeri Hekimliği Kursu

Herhangi bir iş yerinde hekim olabilmek için Türkiye’de herhangi bir TIP Fakültesi’nden mezun olmak veya yurtdışında da denkliği olan bir fakülteden mezun olmak gerekmektedir. İşyeri hekimliği kursu, iş yerlerinde diğer sağlık personellerinin almış olduğu kursa göre daha ağırdır. Kurs süresi, kursu veren akademik kuruma göre değişmekle birlikte genellikle 180 saattir.

Bir de bu 180 saat içerisinde uygulama eğitimi de denilen staj bulunmaktadır. Staj da yaklaşık olarak 40 saattir ancak bu uzaktan eğitim içerisinde yer alır.

İş Yeri Hekimi Eğitimi Nedir?

İş yeri hekimi eğitimi, hekimlerin iş yerlerinde iş güvenliği ve sağlığı konusunda hizmet vermesini sağlamaktadır. Bu eğitim teorik ve pratik olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır Eğitimin teorik kısmı 180, pratik kısmı ise 40 saattir. Pratik eğitimler iş yeri hekimi bulunan iş yerlerinde yapılmaktadır.

İşyeri hekimliği ile ilgili eğitimler 27768 sayılı yönetmeliğe göre belirlenir. Eğitim sonrasında alınmış olan sertifika 5 yıllıktır. 5 yılın ardından tekrar vize yaptırmak gerekir.

Eğitimden sonra da işyeri hekimliği sertifikasını alabilmek için bir sınava girmek gerekmektedir. Sınav, bakanlığın onay vermiş olduğu eğitim kurumları tarafından yapılır. İlk sınavda başarılı olamayan adaylar için ise belirli bir süre ayrılmıştır. Bu süre 3 yıldır ve 3 yıl içerisinde diğer sınavlara da katılabilir ancak arka arkaya 2 sınavdan da başarısız olunması durumunda eğitime tekrar katılmak gerekmektedir.

İşyeri Hekimi Eğitiminin Hedefi Nedir?

İşyeri Hekimi eğitimi programının amacı, iş yerlerinde hekimlik hizmeti sunmak isteyen doktorlara, mesleki becerilerini geliştirme ve bu alanda uygulayabilme imkanı sunmaktır.

Kimler İşyeri Hekimi Olabilir?

Türkiye’de ki tıp fakültesi mezunları ya da yurtdışında tıp okumuş ve YÖK’ten denkliğini almış (diploması sağlık bakanlığınca onaylı) tıp fakültesi mezunları bu kursu alarak işyeri hekimi olabilir.

 

İşyeri Hekimi Kimdir?

İş sağlığı ve güvenliği konusunda görevlendirilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgesi ve sertifikası bulunan doktorlara, iş yeri hekimi adı verilmektedir.

 İşyeri Hekiminin Görevleri Nedir?

Çalışma hayatında yer alan bireylerin hem ruhsal hem de fiziksel sağlıklarının sağlanması ve işyeri çalışma koşullarının buna göre hazırlanmasını sağlamaktır. İş sağlığını ve güvenliğini engelleyen tehditler de İş Yeri Hekimleri tarafından belirlenir ve ortadan kaldırılır. İş Yeri Hekimi, sadece sağlık hizmetlerini vermekle yükümlüdür.

Sınavdan başarılı olabilmek için 100 üzerinden 70’i geçmek şarttır. Eğer 68-69 gibi bir sonuç alınırsa da itiraz hakkı yasal olarak mümkündür. İtiraz dilekçesini doldurduktan sonra yapılan itiraz belirli bir sürede sonuçlanır ve adaya geri dönüş yapılır. İtirazlar ise eğitim veren kurumun kararına bağlıdır.

Eğitimin Süresi

180 saat uzaktan eğitim

40 saat pratik eğitim (Staj)

Eğitimin İçeriği

 1. Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
 2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
 4. Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
 5. Temel Hukuk
 6. İş Hukuku
 7. Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 8. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
 9. İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler
 10. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
 11. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
 12. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 13. Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
 14. İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme
 15. Çalışma Ortamı Gözetimi
 16. İş Hijyeni
 17. Fiziksel Risk Etmenleri
 18. Kimyasal Risk Etmenleri
 19. Biyolojik Risk Etmenleri
 20. Psikososyal Risk Etmenleri
 21. Ergonomi
 22. Korunma Politikaları
 23. Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 24. Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar
 25. Büyük Endüstriyel Kazalar
 26. İş Kazaları
 27. İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi
 28. Meslek Hastalıklarına Giriş
 29. İşle İlgili Hastalıklar
 30. Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları
 31. Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları
 32. Mesleki Cilt Hastalıkları
 33. Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları
 34. Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları
 35. Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar
 36. Mesleki Kanserler
 37. Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
 38. Mesleki İşitme Kayıpları
 39. Toksikoloji
 40. İş Sağlığında Güncel Konular
 41. Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları
 42. Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi
 43. Çalışma Yaşamı Ve Beslenme
 44. Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim
 45. İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım
 46. İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi
 47. İş Sağlığı Etiği
 48. Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması
 49. Son Test ve Genel Değerlendirme
 50. İşyerinde Pratik Uygulamalar