B Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi

İş güvenliği uzmanları tehlike dereceleri devletçe belirlenmiş kurumlarda sertifika türlerine göre görevlendirilerek çalışan sağlığını korumaya yönelik faaliyetler yürüten memurlardır.

Sertifikalar A, B ve C olmak üzere sınıflandırılır. Her bir sertifika farklı yükümlülükler istemektedir. Bu sertifikaların içinde alanında en uzman olan ve en çok maaş alan sınıf A sınıfı sertifikalardır. A sınıfı sertifikadan sonra ikinci derecede uzmanlık gerektiren sınıf B sınıfı sertifikadır.

İş güvenliği uzmanları işletmenin özelliklerine bağlı olarak sınıflara ayrılırlar. Üç tane işletme sınıfı vardır. Bunlar şu şekildedir:

 • A sınıfı: Çok tehlikeli
 • B sınıfı: Tehlikeli
 • C sınıfı: Az tehlikeli.

İşletmelerin sınıflarına bağlı olarak iş güvenliği uzmanlarından

 • (A) sınıfı belgeye sahip olanlar; bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde;
  • (B) sınıfı belgeye sahip olanlar; tehlikeli veya az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde,
  • (C) sınıfı belgeye sahip olanlar; sadece az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev yaparlar.

Görüldüğü üzere B sınıfı sertifikaya sahip olanlar tehlikeli veya az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde görev yapabilmektedir.

B sınıfı iş güvenliği sertifikasına sahip olmak için gerekli eğitimi almak ve Bakanlıkça yapılan sınavı geçmek gerekmektedir.

B sınıfı iş güvenliği uzmanları kurumlarda çalışan kişilerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Kurumlar da işletmelerinde iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.

B sınıfı iş güvenliği uzmanı nasıl olur diyenler için kurslar mevcuttur. Dilenirse üniversitelerin ilgili bölümlerinde de bu uzmanlık alınabilir. Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinde verilen bu eğitim, kurslardan daha hızlı şekilde temin edilmektedir.

İş güvenliği uzmanlığı eğitimi veren kurslar ile üniversitelerde okutulan İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü aynı dersleri vermektedir.

Dersler C sınıfı iş güvenliği uzmanlarına göre daha fazla saatten ve ağır derslerden oluşurken, A sınıfı iş güvenliği uzmanlarına göre daha hafif ve az saatli derslerden oluşmaktadır.

B sınıfı iş güvenliği uzmanları A sınıfı iş güvenliği uzmanlarına göre biraz daha az maaş almaktadırlar. Alacakları miktar çalıştıkları kuruma göre de şekillenmektedir.

B sınıfı iş güvenliği kursuna başvuru yapmak isteyen aday için istenilen şartlar ve belgeler aşağıdaki gibidir:

 • B sınıfı iş güvenliği kursu için adayın mühendis, mimar veya teknik eleman olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge,
 • (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge.

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi şu kişilere verilir;

 • (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
  • İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara verilir.

İş güvenliği uzmanlığı eğitimini tamamlayanların Bakanlıkça yapılan sınavdan başarılı olmaları beklenir. Bu sınavın detayları şu şekildedir:

 • Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır.
 • Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınavlardan birine daha
  katılabilir. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına
  katılmak zorundadırlar.
 • Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar
  sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.
 • Sınavda 100 soru sorulmakta olup, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmemektedir.

Gerekli şartları taşıyan, bakanlıkça yetkilendirilmiş kurumlarda eğitimini tamamlayan ve yapılan sınavı başarıyla geçen adaylar B sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesini almaya hak kazanırlar.