Ayakapı Fatih A Sınıfı İş Güvenliği Kursu

Ayakapı Fatih A Sınıfı İş Güvenliği Kursu +90 552 860 76 10

Ayakapı Fatih A Sınıfı İş Güvenliği Kursu olan Yeni uzman Akademi olarak en kaliteli eğitimciler,uzman eğitim danışmanları ve güleryüzlü personellerimiz ile iş güvenliği kursu eğitimleri vermekteyiz.

Ayakapı Fatih A Sınıfı İş Güvenliği Kursu
Ayakapı Fatih A Sınıfı İş Güvenliği Kursu

A Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi

İş güvenliği uzmanları tehlike dereceleri devletçe belirlenmiş kurumlarda sertifika türlerine göre görevlendirilerek çalışan sağlığını korumaya yönelik faaliyetler yürüten memurlardır.

Sertifikalar A, B ve C olmak üzere sınıflandırılır. Her bir sertifika farklı yükümlülükler istemektedir. Bu sertifikaların içinde alanında en uzman olan ve en çok maaş alan sınıf A sınıfı sertifikalardır.

İş güvenliği uzmanları işletmenin özelliklerine bağlı olarak sınıflara ayrılırlar. Üç tane işletme sınıfı vardır. Bunlar şu şekildedir:

 • A sınıfı: Çok tehlikeli
 • B sınıfı: Tehlikeli
 • C sınıfı: Az tehlikeli.

İşletmelerin sınıflarına bağlı olarak iş güvenliği uzmanlarından

 • (A) sınıfı belgeye sahip olanlar; bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde;
 • (B) sınıfı belgeye sahip olanlar; tehlikeli veya az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde,
 • (C) sınıfı belgeye sahip olanlar; sadece az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev yaparlar.

Günümüzde işletmelerin mevcut durumları göz önüne alınarak farklı tehlikelere sahip sınıflar oluşturulmuştur. Bunların içerisinde en tehlikeli olan sınıf A’dır. Çalışma alanlarına şu işletmeler örnek verilebilir;

 • Kimya tesisleri
 • Petrol tesisleri
 • İnşaat Alanları
 • Maden ocakları
 • Sülfür, cıva gibi elementlerin olduğu tesisler
 • Elektrik elektronik tesisleri
 • PVC doğrama ve imalat tesisleri ( Sağlık taramaları yaparken özellikle HİV Testi laboratuvarlarda yapılabilir).

Görüldüğü üzere A sınıfı uzmanlar çok tehlikeli işletmelerde görev yapmaktadır.

Üniversitelerin mimarlık, mühendislik ve fen fakültelerinden mezun olanlar ÖSYM’nin düzenlediği sınavla iş güvenliği uzmanı olmaya hak kazanırlar.

Uzmanlık için A sınıfı iş güvenliği kursuna başvuru yapacak adaylardan bazı şartları taşıması beklenir. Bunlar:

 • (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge,
 • (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge.4

A Sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için adayın şu şartları taşıması beklenir:

 • B sınıfı uzman belgesiyle en az 4 sene fiilen görev yapan ve bunu belgeleyen kişiler A sınıfı eğitimi alıp sınavında başarılı olmalıdır.
 • Genel müdürlükler ve buna bağlı birimlerde mimar, mühendis ve teknik eleman olarak en az 10 yıl görev yapan adaylar iş güvenliği sınavından da geçer puan almalıdır.
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında doktora yapmış mimar, mühendis ya da teknik elemanlar alabilir.
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında en az 8 sene müfettiş yardımcılığı yapmış mimar, mühendis ya da teknik elemanlar alabilir.

Şartları taşıyan adaylar eğitim programına başvururlar. Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler ise; iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.

İş güvenliği uzmanlığı eğitimini tamamlayanların Bakanlıkça yapılan sınavdan başarılı olmaları beklenir. Bu sınavın detayları şu şekildedir:

 • Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır.
 • Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınavlardan birine daha
  katılabilir. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına
  katılmak zorundadırlar.
 • Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar
  sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.
 • Sınavda 100 soru sorulmakta olup, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmemektedir.

Gerekli şartları taşıyan, bakanlıkça yetkilendirilmiş kurumlarda eğitimini tamamlayan ve yapılan sınavı başarıyla geçen adaylar A sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesini almaya hak kazanırlar.

Hemen Arayın