Diğer sağlık personeli eğitimi ihtiyacı, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ihtiyacı ile paralel olarak gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle yaşanan iş kazalarının önüne geçilebilmesi, daha doğrusu bu rakamların çok daha fazla azaltılabilmesi için bu eğitimlerin önemi büyüktür. Diğer sağlık personeli eğitimi veren kurumlar arasından Yeni Uzman Akademi’nin sunmakta olduğu bu eğitimi alan kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylı olan bir sertifika alarak İşyeri Hemşiresi olmaktadır. Diğer sağlık personeli, iş yeri hekiminin ihtiyacı olduğu tüm durumlarda verdiği destekle iş sağlığı ve güvenliğini arttırmaktadır.

   

   

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2016 yılında açıkladığı rapora göre, iş kazalarının toplam sayısı 286 bin olarak açıklandı. Bu rakamların azaltılabilmesi için iş güvenliği ve sağlığı konusuna farkındalık oluşturmak, sektöre nitelikli mezunlar kazandırmak Yeni Uzman Akademi’nin temel misyonunu  oluşturmaktadır. Bundan dolayı Diğer sağlık personeli eğitimi Ankara ilimizde de sizlere sunulmaktadır.

   Diğer Sağlık Personeli Kimdir?

   6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda geçen İSG kurul çalışmalarında ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimiyle ortaklaşa çalışan ve bu eğitimi almış olan kişi “Diğer Sağlık Personeli” olarak adlandırılmaktadır. Yine bu kanun kapsamında, İş yeri Hekimi çalıştırmak zorunda olan her işletme ayrıca diğer sağlık personeli de çalıştırmak zorundadır.

   Diğer Sağlık Personeli Ne İş Yapar?

   Bu eğitimi almış olan kişiler, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda verilen hizmetlerde iş yeri hekimine destek olmaktadır. Çalışanların sağlık işlerini yürütür, işe giriş sırasında ya da periyodik sağlık muayeneleri yapılırken yardım eder.

   Diğer Sağlık Personeli Eğitimi Nedir?

   Diğer sağlık personeli eğitimi, iş yerlerinde iş güvenliği ve sağlığı konusunda hizmet vermek isteyenlerin mutlaka alması gereken eğitimdir. Bu hedefe ulaşabilmek için eğitimi bitirerek, sertifika almak gerekmektedir.

   Bu Eğitimi Kimler Alabilir?

   Bakanlık tarafından belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan bireyler, bu eğitimi alabilmektedir.

    Eğitimin İçeriği

    1. Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
    2. Türkiye ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
    3. İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri ve Güvenlik Kültürü
    4. Uygun İşe Yerleştirme
    5. Temel Hukuk ve İş Hukuku
    6. Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
    7. İş yeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri
    8. İş yeri Tehlike Sınıfı ve İSG-KATİP Uygulamaları
    9. İş yerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme
    10. Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi
    11. Psikososyal Risk Etmenleri
    12. Fiziksel Risk Etmenleri
    13. Kimyasal Risk Etmenleri
    14. Biyolojik Risk Etmenleri
    15. Ergonomi
    16. Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni
    17. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
    18. İş yerinde Kaynağa ve Ortama Yönelik Korunma Yaklaşımları
    19. İş yerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları
    20. İş yerinde Korunmaya Yönelik Yönetsel Yaklaşımlar ve Uygulamalar
    21. İş Kazaları
    22. İş yerlerinde İlk yardım Örgütlenmesi ve Acil Tıbbi Müdahale
    23. Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar
    24. Toksikolojinin Temel İlkeleri
    25. İş Sağlığında Güncel Konular
    26. Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar
    27. Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamaları
    28. İş yerinde Sağlık Eğitimi, Yetişkin Eğitimi
    29. İletişim Teknikleri
    30. İş Sağlığı ve Güvenliğinde İlgili Kayıtlar ve Değerlendirilmesi
    31. İş yerinde Sağlık ve Güvenlikle İlgili Kayıtlar ve Değerlendirilmesi
    32. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Etik İlkeler
    33. Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması
    34. Genel Değerlendirme ve Son Test

    Eğitimin Süresi

    Diğer sağlık personeli eğitimi Denizli ilinde de oldukça fazla ilgi görmektedir. Bu eğitimleri örgün ve uzaktan olarak almanız mümkündür. Eğitim süreleri 90 saat olarak belirlenmiştir. Daha fazla detay için bizlere ulaşabilirsiniz.

    Eğitim Süresi Detayları:

    • 90 Saat Uzaktan Eğitim