İlk Yardım Sertifikası Nedir?

ilk yardim sertifikasi nedir

İlk yardım; kaza, hastalık, yangın, deprem vb. tehlikeli ve ani durumlarda hastaya kesin tedavi öncesi, olay yerinde uygulanan ilk ve ivedi işleme verilen addır.

İlk yardım meselesi kazazedenin hayatını kimi zaman kurtarmaya dahi yarayabilen oldukça önemli ve eğitimleri olan bir meseledir.

Yeteri kadar ilk yardım bilgisi olmayan, bu alanda eğitim görmemiş bireylerin kaza sonrasında kazazedeler ile ilgilenmeleri, onlara müdahale etmeleri hali hazırda mevcut bulunan yaralanma gibi durumları daha kötü etkileyebilmekte ve kazazedenin sağlığı açısından oldukça olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

Bu sebeple aslında her bireyin ilk yardım eğitimi alması gerekmektedir.

İlk yardım sertifikası, ilk yardım ile ilgili, ilk yardımın nasıl gerçekleştirileceği, ilk yardım müdahalelerine başlanmadan önce kaza yerinde ne gibi hazırlıklar gerçekleştirilmesi gerektiği, ilk yardım neticesinde sağlık ekipleri beklenirken ne gibi işlemlerin gerçekleştirileceği ve bu gibi ilk yardım kapsamına giren her türlü konuda verilecek eğitim neticesinde alınan bir sertifikadır.

Bu eğitimler sağlık bakanlığı tarafından onaylanan kurslar vasıtası ile bireylere ulaştırılmaktadır.

Bireyler gereksinimlerin karşılanması durumunda bu kurslara başvuruda bulunarak hem ilk yardım sertifikası nedir sorularının cevaplarını alabilmekte hem de kendilerini bu alanda geliştirerek bir ilk yardım uzmanı olabilmenin ilk adımını atabilmektedir.

Bireyler ilk yardım uzmanı olmaları sayesinde ise günlük hayatta herhangi bir arkadaşının, yakınının ya da meslektaşının başına gelebilecek herhangi ciddi bir kaza neticesinde ona gerekli tıbbi müdahaleyi olay yerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirebilecek yetkinliğe sahip olacaklardır.

Farklı sektörlerdeki işyerlerinde olası iş kazalarını, örneğin bir aşhap avize üreten bir marangozda meydana gelebilecek kazaları önlemek veya kaza meydana geldiğinde zararı en aza indirmek bu sertifikayı almak isteyenlerin amaçlarından birisidir.

Zorunlu temel ilk yardım eğitimi sağlık bakanlığı tarafından 16 saatlik bir eğitim olarak belirlenmiştir. Günümüzde devlet tarafından düzenlenen çalışma ortamında olması gerekenler arasına ilk yardım uzmanı da eklenmiştir. Bakanlıkça faaliyet kodlarına göre sınıflandırdığı çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 10 kişiden bir kişi, Tehlikeli sınıftaki her 15 kişiden bir kişinin ve Az tehlikeli sınıftaki 20 kişiden bir kişinin 16 saatlik 2 gün süren temel ilk yardım eğitiminin alınması zorunlu kılınmıştır.

 

Çalışan Sayısı 1 kişiyle bile sınırlı olan (Tehlike sınıfı ne olursa olsun) işletmelerde temel ilk yardım eğitimi zorunludur.

İlk yardım sertifikası almak isteyen ya da çalıştığı kurum sebebiyle buna mecbur olan adaylar öncelikle Sağlık Bakanlığı onaylı kurumlardan ilk yardım eğitimi almak zorundadır. Verilen eğitimler neticesinde ise yine Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen bir uygulama sınavı neticesinde bireylerin aldıkları eğitim sayesinde yeterli uzmanlığa erişip erişemedikleri test edilmektedir.

İlk yardım sertifikası almak için ilk yardım eğitim merkezine başvuru yapan kişiler; eğitim süresinin tamamına devam etmek zorundadırlar. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavlardan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden asgari 85 puan almış olmaları şartı aranır. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar, yetersiz oldukları konularda bir ay içerisinde veya yapılacak olan ilk eğitime katılarak, tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olanlara, kuruluşlar tarafından “Katılımcı Belgesi” düzenlenir.

İlk yardım eğitimleri ilk yardım sertifikası veren Sağlık Bakanlığı onaylı kurumlar tarafından verilir. Toplamda 16 saattir.

Kurumlarda verilen eğitim müfredatı şu şekildedir:

  • Genel ilk yardım bilgileri, temel yaşam desteği
  • Havayolu tıkanıklığında ilk yardım
  • Bilinç bozukluğunda ilk yardım eğitimi
  • Kırık, çıkık ve burkulma gibi sorunlarda ilk yardım
  • Acil taşıma teknikleri
  • Böcek sokma durumları ve çeşitli hayvan ısırma durumları
  • Zehirlenme gibi durumlarda ilk yardım
  • Donma, sıcak ve yanık durumları adına eğitim
  • Göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçması gibi durumlarda müdahalede bulunmak için sunulan eğitimler.

Gerekli eğitimleri tamamlayarak kendilerine bu ilk yardım sertifikasını almayı başaran bireyler iş arama durumlarında oldukça avantajlı olup, diğer bireylere nazaran daha kolay iş bulabilme imkânına dahi sahip olmaktadır.

Eğer bireyler aldıkları eğitim neticesinde gerçekleştirilen sınavdan başarılı bir şekilde ayrılabilirler ise ilk yardım sertifikalarını almaya hak kazanmaktadırlar.

Aksi takdirde ise bireylerin yeniden kurslara müracaat ederek eğitimlerde eksik kaldıkları noktaları tamamlamaları ve yeniden sınava girmeleri gerekmektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Arayın