ANKARA YENİ UZMAN AKADEMİ’DE İSG EĞİTİMLERİ

Üretici firmaların üretim alanları her ne olursa olsun, kaliteyi yakalayan şirketler rekabet ortamına en iyi imkânlarla girer ve rekabet savaşından galip gelir. Şirketlerin alanlarında kaliteyi yakalamaları yerine getirmeleri gereken en önemli hususlardan biri de en önemli parçası  İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleridir. Üretim kalitesini yakalamada en önemli başlık olan personelin, üretim anında canla başla çalıştıklarında,  herhangi bir meslek hastalığına yakalanmaları, sakat kalmaları ya da can kaybına uğramaları hiç kimsenin istemeyeceği olumsuzluk ve üzüntü içeren bir durumdur. Bu olumsuz durumların ortaya çıkmasının sebebi işyerinde gerekli tedbirlerin alınmamış olması olabileceği gibi işçilerin sorumsuz davranmasından da kaynaklanabilir. İş sağlığı ve güvenliği alanında alınacak tedbirler yukarıda bahsettiğimiz muhtemel olumsuzlukların minimuma inmesini sağlayacaktır. Ankara İş Güvenliği Kursu

Ankara İş Güvenliği Kursu
Ankara İş Güvenliği Kursu

İş Sağlığı ve Güvenliği; üretimde kalitenin ve işyerinde disiplinin sağlanmasında en önemli etkendir. Üretimde kaliteyi yakalamanın başında işe ve emeğe dolayısıyla emekçiye verilen önem vardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarının uygulanmaması durumunda üretimde kaliteden de bahsedilemez. Kaliteli üretim, kaliteli çalışanlara, kaliteli çalışan da ona verilen değerle ortaya çıkar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tanımlamasına göre iş sağlığı ‘bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarından meydana gelir. Diğer yandan iş güvenliği çalışanların iş ve işyerinde karşılaştıkları tehlikelerin yok edilmesi bu durum mümkün değilse azaltılması için getirilmiş yükümlülüklere ait teknik kuralların bütününü için kullanılır. İş güvenliği daha çok çalışanın yaşamına ve vücut bütünlüğüne yönelik risklerin ortadan kaldırılmasını hedefler. Bu tanımlamalardan hareketle iş sağlığı ve güvenliğinin aslında birbirini destekler kavramlar olduğu söylenebilir. Sağlık alanında yapılan iyileştirmeler çalışanların genel refah durumlarını düzelterek tehditlerin ortadan kaldırılmasını sağlarken iş güvenliğinin geliştirilmesi iş kazalarının ve mesleki hastalıklarının önüne geçecek ve böylece iş sağlığına katkıda bulunacaktır.

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Amacı Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği açısından insanların sağlıklı bir yaşam sürmesi için uygun ortamın oluşturulması gerekir. Kanuni zorunluluklar bu nedenle kâğıt üzerinde ve göstermelik olarak değil insanların sağlık ve güvenliğini güvenceye almak amacı doğrultusunda ele alınmalı, uygulanmalı ve geliştirilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile de çalışanların üretim anında karşılaşabilecekleri iş kazası başta olmak üzere olumsuzlukların bertaraf edilmesini sağlamak bu mümkün olmasa bile en aza indirmektir. Böylelikle çalışanların yaşamlarını daha sağlıklı ve güvenli olarak geçirmelerine ve iş kazaları sebebi ile doğabilecek yaralanma ve ölüm gibi olumsuzluklardan korumaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Kimdir?

Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip teknik elemandır.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, iş yeri sınırları içerisinde kimyasal, fiziksel veya biyolojik faktörlerin neden olduğu hastalık ve yaralanmaları ortadan kaldırmak ya da önlemek için gerekli prosedürleri geliştirir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.

Ankara iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi, İSG alanında eğim kalitesi ile isminden sektörde 7 yılı aşkın bir süredir daima kalitesi ile adından söz ettirmiş bir eğitim kurumudur. Ankara iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi, İSG alanında; A – B –C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri başta olmak üzere, İşyeri Hekimliği Eğitimleri, İşyeri Hemşireliği (DSP)  Eğitimleri düzenlemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olabilme şartları ilgili bakanlık tarafından belirlenmiştir. Bu şartlar sırası ile,

  • Uygun Bölüm ve Program Mezunu Olmak
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Almak
  • İSG Sınavında Başarılı Olmaktır.

Uygun Bölüm ve Programlar:

Mühendislik Fakültelerinin Tüm Bölümleri

Mimarlık Fakültelerinin Tüm Bölümleri

Teknik Eğitim Fakültelerinin Tüm Bölümleri

Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin, Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümleri

Meslek Yüksek Okullarının, İş Sağlığı ve Güvenliği Programları İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri için uygun görülen program ve bölümlerdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri:

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tıpkı uzmanlıkta olduğu gibi ilgili bakanlık tarafından A-B ve C sınıfı olarak üç gruba ayrılmıştır.

Eğitimlere Kayıt Evrakları Nelerdir?

Ankara iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi C sınıfı eğitimler için

Nüfus Cüzdanı

Diploma

Kurs Başvuru Dilekçesi istemektedir.

B sınıfı eğitimler için başvuru yapan adaylarımızın, C sınıfı İSG Uzmanı olarak üç yıl çalışmış olması ve bu çalışmalarını İSG – Kâtip uygulaması üzerinden belgeleyebilmeleri gerekmektedir.

A sınıfı eğitimler için başvuru yapan adaylarımızın, B sınıfı İSG Uzmanı olarak dört yıl çalışmış olması ve bu çalışmalarını İSG – Kâtip uygulaması üzerinden belgeleyebilmeleri gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Süreci

Ankara iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’de İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 35 gün kesintisiz eğitim olarak verilmektedir. Bu eğitimler 3 farklı eğitim tipinde gruplandırılmıştır. Bahsettiğimiz eğitim grupları biraz detaylandıracak olursak;

Uzaktan Eğitim:

Ankara iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’de eğitimlerin ilk safhasıdır. Bu eğitimlerin süresi 90 saat olmakla beraber kursiyerlerimizin dersleri diledikleri zaman diledikleri kadar tekrar edebilirler. Bu dersler eğitim kurumu tarafından sisteme daha önceden kayıt edilir ve asenkron olarak işlenir.

Örgün Eğitim:

Ankara iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin dersliklerinde akademisyen ve saha deneyimine sahip eğiticilerin rehberliğinde yüz yüze olarak verilen derslerdir. Eğitim süresi 90 saattir. Bir günde en fazla 6 saat olarak işlenir.

Pandemi Döneminde Örgün Eğitimler:

Pandemi kurallarına uymak ve uyulmasını sağlamak amacıyla eğitim kurumumuz Ankara iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi tarafından örgün eğitimler yani yüz yüze eğitimler online eğitim sistemine taşınmıştır. Böylelikle pandemi kurallarının uygulanmasına yardımcı olmakla beraber, internet olan her yerden katılımcılarımız Ankara’ya gelmeden eğitimlerimizden yararlanma şansı elde etmişlerdir.

Staj Eğitimleri:

Katılımcılarımızın alan – saha deneyimi sahibi olmalarını amaçlayan bu eğitimler de toplam 40 saat olarak 5 işgünü içerisinde Ankara iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi eğitim kadrosunca uygun görülen işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının gözetiminde yapılır.

Sonuç:

Ankara iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi İSG alanında eğitimler veren bir eğitim kurumudur. Bu eğitimlerinin alanında otorite kabul edilen saygın eğiticilerin rehberliğinde yapmaktadır. Eğitim kurumumuz online eğitimleri sayesinde eğitim alanını internetin olduğu her yere yaymış ve böylelikle eğitim almak istemesine rağmen eğitim kurumumuza uzak yerlerde ikamet etmeleri ve günlük iş temposunun yoğunluğundan dolayı eğitimlerimize zaman ayıramayanlara da ev ve işyerlerinde internet üzerinden derslerimize katılma şansı oluşturmuştur.

Eğitim kurumumuz sadece Ankara iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin katılımcılarına özel ders kitapları ile katılımcılarının kaynak sıkıntısını da ortadan kaldırmıştır. Ayrıca dijital ders notlarını da internet ortamında https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfasından paylaşarak herkesin yararlanmasına katkı sağlamıştır. Ankara iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi https://yeniuzmanakademi.com/is-sagligi-ve-guvenligi-mevzuatlari sayfasından İSG alanındaki mevzuatları yayınlayarak herkesin ücretsiz yararlanmasına imkân sağlamıştır.

Ankara İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi’yi Sosyal Medyadan Takip Edin Haberiniz Olsun: Kurumumuzu https://www.facebook.com/taner.basol.311  ve https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut sosyal medya hesaplarından takip ederek İSG alanındaki gelişmelerden haberdar olabilir ayrıca yine İSG alanındaki iş ve personel ilanlarını takip edebilirsiniz.

Eğitim bizim işimiz.