C Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi

İş güvenliği uzmanları tehlike dereceleri devletçe belirlenmiş kurumlarda sertifika türlerine göre görevlendirilerek çalışan sağlığını korumaya yönelik faaliyetler yürüten memurlardır.

Sertifikalar A, B ve C olmak üzere sınıflandırılır. Her bir sertifika farklı yükümlülükler istemektedir.

Bu sertifikaların içinde alanında en uzman olan ve en çok maaş alan sınıf A sınıfı sertifikalardır. A sınıfı sertifikadan sonra ikinci derecede uzmanlık gerektiren sınıf B sınıfı sertifikadır.

İş güvenliği uzmanları işletmenin özelliklerine bağlı olarak sınıflara ayrılırlar. Üç tane işletme sınıfı vardır. Bunlar şu şekildedir:

 • A sınıfı: Çok tehlikeli
 • B sınıfı: Tehlikeli
 • C sınıfı: Az tehlikeli.

İşletmelerin sınıflarına bağlı olarak iş güvenliği uzmanlarından

 • (A) sınıfı belgeye sahip olanlar; bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde;
  • (B) sınıfı belgeye sahip olanlar; tehlikeli veya az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde,
  • (C) sınıfı belgeye sahip olanlar; sadece az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev yaparlar.

Görüldüğü üzere C sınıfı sertifikaya sahip olanlar sadece az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde görev yapabilmektedir.

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika, az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika zaman ayrılması gerekmektedir.

C sınıfı iş güvenliği sertifikasına sahip olmak için gerekli eğitimi almak ve Bakanlıkça yapılan sınavı geçmek gerekmektedir.

C sınıfı iş güvenliği uzmanları kurumlarda çalışan kişilerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Kurumlar da işletmelerinde iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. Bununla birlikte C sınıfı iş güvenliği uzmanları gerçekleşebilecek minimum tehlikeleri önlemek ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Eğitim seviyeleri ve kendilerinden beklenenler A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanları kadar yüksek değildir.

C sınıfı iş güvenliği uzmanı nasıl olur diyenler için kurslar mevcuttur. Dilenirse üniversitelerin ilgili bölümlerinde de bu uzmanlık alınabilir. Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinde verilen bu eğitim, kurslardan daha hızlı şekilde temin edilmektedir.

İş güvenliği uzmanlığı eğitimi veren kurslar ile üniversitelerde okutulan İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü aynı dersleri vermektedir.

Dersler A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlarına göre daha az saatten ve daha hafif derslerden oluşmaktadır. C sınıfı iş güvenliği uzmanları A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlarına göre biraz daha az maaş almaktadırlar. Fakat A ve B sınıflarına nazaran iş yükleri de daha az olmaktadır. Alacakları miktar çalıştıkları kuruma göre de şekillenmektedir.

Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler ise; iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi şu kişilere verilir;

 • (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Bakanlıkça verilir.

İş güvenliği uzmanlığı eğitimini tamamlayanların Bakanlıkça yapılan sınavdan başarılı olmaları beklenir. Bu sınavın detayları şu şekildedir:

 • Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır.
 • Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar
  sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.
 • Sınavda 50 soru sorulmakta olup, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmemektedir.

Gerekli şartları taşıyan, bakanlıkça yetkilendirilmiş kurumlarda eğitimini tamamlayan ve yapılan sınavı başarıyla geçen adaylar B sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesini almaya hak kazanırlar.