ANKARA YENİ UZMAN AKADEMİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMLERİ

 İşyeri Hekimi Kimdir?

Ankara İşyeri Hekimliği Kursu
Ankara İşyeri Hekimliği Kursu

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimdir. İşyeri Hekimliği, Çalışanların sağlıklarının değerlendirilmesi, iş koşulları ve süreçlerinin çalışanların sağlığı ile ilişkilendirilmesi, çalışan nüfusun sağlık, beceri ve çalışma kapasitesinin gelişmesine katkı sağlanması, Çalışma yetisi ve üretim temelinde vaka yönetimi ile ilgili tıp uzmanlığıdır. İşyeri hekimliği hastalık ve kaza sıklığının azaltılması, acıların hafifletilmesi insan sağlığının yaşam boyu korunması ve iyileştirilmesinde önemli rol oynar.

İşyeri Hekiminin Temel Görevleri Nelerdir?

İşyeri hekiminin hizmet verdiği işyerleri ve personele karşı birçok görevi vardır. İşyeri hekiminin görevlerini aşağıda yazılı olduğu gibi sıralayabiliriz.

– Koruyucu sağlık hizmeti,

-İşe giriş sürecinde, iş-işçi (çalışan) uyumunun sağlanması, bağlı sağlık tehlikeleri açısından duyarlı adayların belirlenmesi, işe yeni başlayanların sağlıklı ve güvenli koşulları açısından oryantasyonunun sağlanması,

– İş, maddelerinden ve mekânlarından kaynaklanan maruziyetler nedeniyle çalışanlarda meydana gelebilecek hastalıkların, henüz yakınmalar ortaya çıkmadan erken bulguların aranması amacıyla aralıklı kontrol muayenelerinin yapılması,

-Hem işe giriş hem de aralıklı kontrol muayenelerinin ve sürekli izlemin yapılandırılabilmesi için işletmenin bütününde sağlık ve güvenlik tehlikelerinin belirlenmesi ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi amacıyla gözlem ve incelemeler yapılması,

-İşyeri ortamı ve zararlılarla ilgili ölçüm ve analizlerin planlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve sürekli takibi,

-İşe giriş ve periyodik muayeneleri, ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri, işyeri ortamı gözlem ve analizleri vb. faaliyetler nedeniyle elde edilen verilerin analizi, kayıt ve istatistiksel değerlendirme yöntem ve araçlarını kullanarak iş sağlığı sorunlarının sıklık ve yaygınlıklarının tanımlanması,

– Çalışanlara; işyerindeki olası sağlık zararlarına karşı korunma, güvensiz davranışlardan kaçınma ve sağlığın olumlu yönde geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması,

– İşletme dışından gerekli bilgilerin sağlanması, kimi özel sorunların tanımlanması için araştırmalar yürütülmesi,

Yürütülen işyeri sağlık hizmetlerinin miktar ve kapsamının, koruyucu-önleyici hekimlik faaliyetlerinin bulgularıyla, sonuçlarının işletme yönetimine ve yasal gereksinimlere uygun olarak bölge çalışma müdürlüklerine raporlanması işyeri hekimlerinin temel görevleridir.

Nasıl İşyeri Hekimi Olabilirim?

Tıp fakültesi mezunu olup hekim unvanına sahip olanlar işyeri hekimliği için bakanlığın belirlediği şartları yerine getirenler işyeri hekimi olabilirler.

Gerekli şartlar;

A –  İşyeri Hekimi Adaylarının İşyeri Hekimliği Eğitimi Almaları Gerekmektedir

İşyeri hekimi olmak isteyen adaylar, bakanlıkça işyeri eğitimi açmaya yetkisi olan eğitim kurumlarından işyeri hekimliği kursu almalıdır.

Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi, ilgili bakanlık tarafından gerekli yetkilerin verildiği bir eğitim kurumudur.

  1. Ankara İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi’nin İstediği Kayıt Evrakları Nelerdir?   

1-) Hekimlik Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi

2-) Kimlik ( Nüfus Cüzdanı )

3-) Kurs Başvuru Dilekçesi

  1. Ankara İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi’nin Eğitim Programı

90 saat uzaktan eğitim

90 saat örgün eğitim

40 saat staj eğitimi olmak üzere toplam 220 saat süren bir eğitimdir. İşyeri hekimi eğitimlerinde kullanılan bu eğitim modelleri ile ilgili kısaca açıklayacak olursak;

Ankara İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi’de İşyeri Hekimliği Kursları

Yeni Uzman Akademi’nin Ankara işyeri hekimliği kursu bakanlığın belirlemiş olduğu program dâhilinde Yeni Uzman ayrıcalığı ile yapılmaktadır. Şöyle ki;

Uzaktan Eğitim Programları:

Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin her kursiyeri için hazırlamış olduğu kullanıcı adı ve şifre ile yeniuzman.isguzem.online sayfası üzerinden yaptığı ve ders notları ve videolarının kullanıcıları tarafından indirilebilecek şekilde düzenlenmiştir.

Örgün Eğitim Programları:

Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin eğitim salonlarında akademisyenler ve saha deneyimine sahip eğiticilerden oluşan kadronun rehberliğinde yine Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin eğiticileri tarafından hazırlanıp satışı olmayan kitaplar kullanılarak yapılır.

Staj Eğitimi Programları:

Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi kursiyerlerinin staj yeri bulmakta zorlandıkları pandemi döneminde uygun işyerlerinde küçük gruplar halinde işyeri hekimlerinin rehberliğinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapmaktadır.

Ankara İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi’nin Pandemi Döneminde İşyeri Hekimliği Kursu Programları:

 Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi Kovid – 19 Pandemi döneminde eğitimlerini online sistemde yine profesyonel eğitimcileri rehberliğinde yapmaktadır. Online eğitimler aracılığı ile Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi eğitimlerinden Türkiye’nin her yanındaki hekimlerin yaralanmasını sağlamıştır. Bunun yanında Kovid-19 pandemi süreci içerisinde kendi canlarını hiçe sayarak mesleklerinin gerekliliklerini hakkıyla yerine getirmek için uğraşan kahraman hekimlerimizin işyeri hekimliği kurslarını işyerlerinden veya evlerinden internet aracılığı ile tamamlamalarına fırsat tanımaktadır.

B-  İşyeri Hekimi Adaylarının İşyeri Hekimliği Sınavlarına Girmesi Gerekmektedir

İşyeri hekimliği adayları için ÖSYM tarafından yılda iki defa işyeri hekimliği sınavı yapılmaktadır. Adayların  eğitimlerini başarı ile tamamlamasının  ardından bu sınavlara girerek yeterli puanı almaları gerekmektedir. Yeterli puanı alamayan adaylar sonraki sınavlara tekrar girebilirler. Sınava girme sayısında herhangi kısıtlama yapılmamıştır. İşyeri hekimi adaylarının bir defa kurs alması yeterlidir.

C- İşyeri Hekimi Adaylarının İYH Sertifikası Sahibi Olmaları Gerekmektedir

İşyeri hekimi adayları sınavı geçseler de gerekli işlemleri gerçekleştirip bakanlığın hazırlamış olduğu işyeri hekimliği sertifikasını almadıkça resmi işlem gerçekleştiremezler  ve İSG Kâtip uygulaması üzerinden sözleşme yapamazlar.  İşyeri hekimi adaylarının gerekli işlemleri tamamlaması ve sertifikalarını bakanlıktan almaları gerekmektedir.

 Sonuç:

Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kurumudur. Eğitimlerini öğrenci odaklı olarak vermekle beraber bu eğitimlerini eğitim alanında tecrübeli eğitimciler eşliğinde sunmaktadır.

Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi eğitimlerine katılan her katılımcıya işyeri hekimliği sınavlarına hazırlık kitabı hediye etmektedir.

Her işyeri hekimliği sınavı öncesinde kursiyerleri için soru çözüm programları hazırlayan Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi, bu eğitimleri de yine bütün kursiyerlerine ücretsiz olarak sunmaktadır.

Sınavlara yeterince çalışamayıp başarısız olan kursiyerlerini sonraki sınav döneminde eğitimlere ücretsiz olarak alan Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi farkını böylelikle bir defa daha göstermektedir.

Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’yi https://www.facebook.com/taner.basol.311 facebook ve https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut instagram adreslerinden takip ederek başta işyeri hekimliği olmak üzere tüm  iş sağlığı ve güvenliği gelişmeleri hakkında bilginiz olsun hem de iş ilanlarını takip edin.

Ayrıca https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfasından dijital ders materyallerimizi de ücretsiz  indirebileceğiniz gibi https://yeniuzmanakademi.com/is-sagligi-ve-guvenligi-mevzuatlari sayfamız üzerinden gerekli mevzuatları da indirebilirsiniz.