İstanbul İş Güvenliği Kursu İçin Adresiniz: Yeni Uzman Akademi

İstanbul İş Güvenliği Kursu olan Yeni Uzman Akademi olarak profesyonel kadromuz, alanının en iyisi eğiticiler, modern eğitim programları, güncel ders dokümanları ile sizlere A,B,C Sınıfı iş güvenliği kursu, işyeri hekimliği kursu, işyeri hemşireliği kursu eğitimleri sunuyoruz. İSG kısaltmasıyla da karşımıza çıkan iş sağlığı ve güvenliği tanımını “İş sağlığı, tüm mesleklerde çalışanların fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik hallerinin en üst düzeyde geliştirilmesi ve sürdürülmesi” olarak adlandırabiliriz. Ayrıca; İş sağlığı ve güvenliği (İSG), uzun yıllardan beri işle alakalı sağlık ve güvenliği tanımlamak amacıyla kullanılan bir terimdir. Kısa özbaşka bir tanımını ise: İSG, personelleri mesleki tehlikelerden korumak için tasarlanmış politikalar, süreçler ve uygulamaların tümüdür.

is guvenligi kursu
TMGD (ADR) Kursunu Kimler Alabilir?

TMGD Kursları tüm lisans mezunları tarafından alınabilir. TMGD Eğitimleri Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilmiş eğitim kurumlarınca verilir. Yeni Uzman Akademi bakanlık onaylı online TMGD kursları düzenliyor

“TEHLİKELİ Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi (TMGD)” tüm lisans mezunları tarafından alınabilir. Ancak, bu eğitim Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından verilir.

Yeni Uzman Akademi, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kurumu olarak, BAKANLIK ONAYLI ONLINE TMGD kursları düzenlemektedir.

TMGD eğitimi, tehlikeli maddelerin taşımacılığı, depolanması, paketlenmesi konularında çok önemlidir.  Bu nedenle, Yeni Uzman Akademi tarafından sunulan Bakanlık onaylı TMGD kursları, lisans mezunları dahil olmak üzere, herhangi bir sürücü için faydalı olabilir.

Sonuç olarak, Yeni Uzman Akademi, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kurumu olarak, BAKANLIK ONAYLI ONLINE TMGD (ADR)kursları düzenlemektedir ve bu eğitim tüm lisans mezunları dahil olmak üzere herhangi bir sürücü için faydalıdır.

Temel İSG Eğitimlerinin Süresi Ne Kadardır?

1-  Aztehlikeli işyerleri için en azsekizsaat,

2-Tehlikeli işyerleri için en az on ikisaat,

3- Çok tehlikeli işyerleri için en az on altısaat

Temel İSG Eğitimleri Kaç Yılda Bir Yenilenlenmelidir?

Çok tehlikelisınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

Tehlikelisınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

Aztehlikelisınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa

İşyeri Hekimliği Eğitimleri Kaç Saattir?

İşyeri hekimliği eğitimleri 220 saattir. 180 saat teorik eğiitm ve 40 saat staj eğitimi olarak gerçekleştirilir.

İşyeri Hekimliği Kursu Konuları Nelerdir?

Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Kavram Ve Kurallarının Gelişimi

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kültürü

Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

Temel Hukuk

İş Hukuku

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları

Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması

Ergonomi

Meslek Hastalıklarına Giriş

Fiziksel Risk Etmenleri

İş Sağlığı Etiği

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

İş Hijyeni

Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar

Kimyasal Risk Etmenleri

İşyerinde Sağlık Gözetimi Ve Biyolojik İzleme

İşle İlgili Hastalıklar

Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi Ve İletişim

Psikososyal Risk Etmenleri

Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

Korunma Politikaları

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Büyük Endüstriyel Kazalar

İş Kazaları

Biyolojik Risk Etmenleri

Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

İş Sağlığında Güncel Konular

İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

Mesleki İşitme Kayıpları

Toksikoloji

İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

Son Test Ve Genel Değerlendirme konu başlıkları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmiş İşyeri Hekimliği Kursu konularıdır.

İşyeri Hekimlerinin Maaşları Ne Kadardır?

İşyeri Hekimleri genellikle iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak işyerlerinde sağlık hizmetleri sunan kişilerdir. İşyeri Hekimleri, belirli bir işyerinde tam zamanlı olarak çalışabilecekleri gibi saat ücretli olarak da çalışabilirler.

Saat ücreti, İşyeri Hekiminin tecrübesi, eğitimi, çalıştığı işyeri ve çalışma şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Ancak, genellikle 1 saat için 250 TL arasında bir ücret talep edilebilir.

Tam zamanlı olarak çalışan İşyeri Hekimleri ise aylık olarak belirlenmiş bir maaş alırlar. İşyeri Hekimlerinin maaşları, yine tecrübe, eğitim, çalıştıkları işyeri ve çalışma şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ancak, genellikle tam zamanlı çalışan İşyeri Hekimlerinin aylık maaşları 45.000 TL ve üzeri olarak değişebilir.

Sonuç olarak, İşyeri Hekimleri saat ücretli veya tam zamanlı olarak çalışabilirler. Saat ücretleri 1 saat için 250 TL ve üzeri değişebilirken, tam zamanlı olarak çalışan İşyeri Hekimlerinin aylık maaşları 45.000 TL ve üzeri olarak hesaplanır.

İşyeri Hekimlerinin Görevleri Nelerdir?

İşyeri hekimleri, çalışanların sağlık durumlarını korumak ve iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasal gereklilikleri yerine getirmek için işyerlerinde görev yapan sağlık profesyonelleridir. İşyeri hekimlerinin görevleri arasında risk değerlendirmesi, rehberlik, sağlık gözetimi, eğitim bilgilendirme ve kayıt tutma, ilgili birimlerle işbirliği yapma yer alır.

Risk değerlendirmesi, işyeri hekimlerinin çalışanların maruz kaldıkları tehlikeleri tespit etmek ve bu tehlikelerin potansiyel etkilerini belirlemek için yaptıkları bir prosedürdür. Bu değerlendirme sonucunda, işyeri hekimleri, çalışanların sağlıklarını korumak ve iş güvenliği standartlarını sağlamak için alınacak önlemleri belirlerler.

Rehberlik hizmetleri, işyeri hekimlerinin çalışanların sağlık sorunlarına yönelik çözümler üretmelerini sağlar. İşyeri hekimleri, çalışanların sağlık sorunlarına dair doğru soruları sorarak, onlara yardımcı olacak çözümler sunarlar.

Sağlık gözetimi, işyeri hekimlerinin çalışanların sağlık durumunu izlemelerini ve çalışanların sağlıklı bir şekilde çalıştığından emin olmalarını sağlar. İşyeri hekimleri, sağlık gözetimi sırasında çalışanların sağlık durumunu izler, sağlık sorunlarını tespit eder ve gerekli tedavi veya önlemleri alırlar.

Eğitim bilgilendirme, işyeri hekimlerinin çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitmelerini sağlar. İşyeri hekimleri, çalışanlara işyerindeki tehlikeleri tanıtmak, koruyucu ekipman kullanımı ve sağlık sorunlarının önlenmesi hakkında bilgi verirler.

Kayıt tutma, işyeri hekimlerinin çalışanların sağlık durumunu takip etmelerini ve sağlık kayıtlarını güncel tutmalarını sağlar. İşyeri hekimleri, çalışanların sağlık kayıtlarını tutarlar ve sağlık sorunlarına yönelik verileri kaydederek, çalışanların sağlık durumlarını izlemeye yardımcı olurlar.

İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri Ne Kadardır?

İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri iş yerlerinin tehlike sınıfına göre değişmektedir.

Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, işyeri hekimleri çalışan başına ayda en az 5 dakika görev alırlar.

Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ise işyeri hekimleri çalışan başına ayda en az 10 dakika görev alırlar.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ise işyeri hekimleri çalışan başına ayda en az 15 dakika görev alırlar.

Ancak bu süreler yalnızca bir minimum sınırı belirtmektedir ve işyeri hekimleri, iş yerindeki sağlık ve güvenlik risklerinin boyutuna göre daha fazla çalışma süresi gerektirebilirler. Ayrıca, işyeri hekimlerinin görevleri arasında iş sağlığı ve güvenliği konusunda danışmanlık ve eğitim de yer aldığı için, çalışma süreleri bu faktörlere göre değişebilir.

İş Güvenliği Uzmanları Hangi Sınıfta Görev Alırlar?

İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.

İş Güvenliği Uzmanlğı Kursu Nasıl Gerçekleştirilir?

İş Güvenliği Kursu eğitimleri Çalışma Bakanlığının yetki verdiği eğitim kurumlarınca düzenlenir. Eğitimler 220 saattir. Teorik ve pratik eğitim olarak gerçekleştirilir. Teorik eğitimler 180 saattir; offline ve online eğitim olarak gerçekleştirilir. Pratik eğitimler ise 40 saattir.

İş Güvenliği Uzmanları Çalışma Süreleri Nedir?

İş güvenliği uzmanları, işyerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği için çalışmalar yürüten uzmanlardır ve bu nedenle çalışma süreleri sınırlıdır.

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise çalışan başına ayda en az 40 dakika iş güvenliği uzmanı hizmeti verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, iş güvenliği uzmanları tam gün çalıştıkları iş yerleri dışında fazla çalışma yapamazlar. Bu kural, iş güvenliği uzmanlarının iş yerleri dışında da yeterli dinlenme ve uyku süresine sahip olmalarını sağlamak amacıyla getirilmiştir.

2023 İsg Sınavları Ne Zaman

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yetkin kişilerin yetiştirilmesi ve belgelendirilmesi amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sınavları düzenlenmektedir. İSG sınavları, belirli aralıklarla yapılmaktadır ve bu sınavlara katılmak isteyenlerin belirli tarihlerde başvuru yapmaları gerekmektedir.

2023 yılında yapılacak İSG sınavları, 06 Mayıs 2023 ve 10 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Aralık sınavı için başvuru tarihleri ise 26 Ekim 2023 ile 02.11.2023  saat 23:59’a kadar devam edecektir. Bu tarihten sonra başvuru yapılmaması gerekmektedir. Ancak, geç başvuru hakkı bulunmaktadır ve bu hakkı kullanmak isteyenlerin son başvuru tarihi 09 Kasım 2023 olarak belirlenmiştir.

İSG sınavları, çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personellerinin belgelendirilmesi amacıyla yapılır.

İSG Sınavları Hangi İllerde Gerçekleştirilir?

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılır. Yeterli aday sayısının olmadığı illerde sınav gerçekleştirilmez ve adaylar en yakın sınav merkezine yönlendirilir.

Bu uygulama, sınavın verimli ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılır. Sınav düzenleyen kurumlar, adaylara bu konuda bilgi vererek yönlendirmeleri sağlarlar. Eğer bir sınava başvuruyorsanız, başvuru sürecinde sınav merkezi ve diğer detaylar hakkında gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

Hijyen Sertifika Almanın Zorunlu Olduğu İşyerleri Hangileridir?

Gıda üretim ve perakende iş yerleri.

İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.

Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.

Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.

Hijyen Eğitim Süreleri Ne Kadardır?

İş kollarının özelliğine göre komisyonca belirlenen eğitim içeriklerinin eğitim formatına uygun olarak ülke genelinde verilmesini sağlar. Eğitimler sekiz saatten az olamaz. İş kollarının özelliğine göre eğitim saatleri artırılabilir.

Hijyen Eğitimi Konuları Nelerdir?

Eğitimlerin içerikleri, hijyen ilkelerine uyulmaması sebebiyle halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yollarını ihtiva edecek şekilde komisyonca belirlenir.

İşyeri Hemşirelerinin Maaşları Ne Kadar?

Diğer Sağlık Personeli (DSP) genellikle sağlık sektöründe çalışan ve sağlık hizmetleri sunan kişileri ifade eder. İşyeri Hemşireleri de DSP kapsamında yer alırlar ve işyerlerinde sağlık hizmetleri sunarak çalışırlar.

İşyeri Hemşirelerinin tam zamanlı olarak çalışmaları durumunda aylık maaşları 12.000 ile 15.000 TL arasında değişebilir. Ancak, bu maaşlar da İşyeri Hemşirelerinin tecrübesine, eğitimine, çalıştıkları işyerine ve çalışma şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

Sonuç olarak, İşyeri Hemşirelerinin tam zamanlı olarak çalışmaları durumunda aylık maaşları 12.000 ile 15.000 TL arasında değişebilir. Ancak, bu ücretlerin İşyeri Hemşirenin tecrübesine, eğitimine, çalıştığı işyerine ve çalışma şartlarına göre değişkenlik göstermesi mümkündür.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı alabilir?

Teknik öğretmenler, mühendisler, mimarlar, fen fakültesi; fizik,kimya,biyoloji,moleküler biyoloji ve genetik, Güzel sanatlar fakültesi iç mimarlık mezunları  ve İSG programı mezunları İş Güvenliği Uzmanı olabilirler.

Diğer Sağlık Personellerinin Çalışma Süreleri Nedir?

Çok tehlikelisınıfta yer alan 10 ile 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika

Çok tehlikelisınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika Çok tehlikelisınıfta yer alan 250 ve üzeriçalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının Maaşları Ne Kadardır?

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları iş güvenliği konusunda uzmanlaşmış kişilerdir ve iş sağlığı ve güvenliği (İSG) mevzuatı kapsamında belirli sorumlulukları üstlenirler.

17.000 TL gibi bir ücretin, C Sınıfı İSG uzmanlarının başlangıç maaşı olarak belirlenmesi mümkündür. Ancak, bu ücret belirli bir işletmenin veya sektörün ücret politikasına bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, İSG uzmanlarının sahip olduğu tecrübe ve sertifikalar, aldıkları eğitimler ve işin yoğunluğuna göre de ücretleri farklılık gösterebilir.

İşyeri Hekimlerinin Görevleri Nelerdir?

İşyeri Hekimlerinin Görevleri Nelerdir?

İşyeri hekimleri, çalışanların sağlık durumlarını korumak ve iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasal gereklilikleri yerine getirmek için işyerlerinde görev yapan sağlık profesyonelleridir. İşyeri hekimlerinin görevleri arasında risk değerlendirmesi, rehberlik, sağlık gözetimi, eğitim bilgilendirme ve kayıt tutma, ilgili birimlerle işbirliği yapma yer alır.

Risk değerlendirmesi, işyeri hekimlerinin çalışanların maruz kaldıkları tehlikeleri tespit etmek ve bu tehlikelerin potansiyel etkilerini belirlemek için yaptıkları bir prosedürdür. Bu değerlendirme sonucunda, işyeri hekimleri, çalışanların sağlıklarını korumak ve iş güvenliği standartlarını sağlamak için alınacak önlemleri belirlerler.

Rehberlik hizmetleri, işyeri hekimlerinin çalışanların sağlık sorunlarına yönelik çözümler üretmelerini sağlar. İşyeri hekimleri, çalışanların sağlık sorunlarına dair doğru soruları sorarak, onlara yardımcı olacak çözümler sunarlar.

Sağlık gözetimi, işyeri hekimlerinin çalışanların sağlık durumunu izlemelerini ve çalışanların sağlıklı bir şekilde çalıştığından emin olmalarını sağlar. İşyeri hekimleri, sağlık gözetimi sırasında çalışanların sağlık durumunu izler, sağlık sorunlarını tespit eder ve gerekli tedavi veya önlemleri alırlar.

Eğitim bilgilendirme, işyeri hekimlerinin çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitmelerini sağlar. İşyeri hekimleri, çalışanlara işyerindeki tehlikeleri tanıtmak, koruyucu ekipman kullanımı ve sağlık sorunlarının önlenmesi hakkında bilgi verirler.

Kayıt tutma, işyeri hekimlerinin çalışanların sağlık durumunu takip etmelerini ve sağlık kayıtlarını güncel tutmalarını sağlar. İşyeri hekimleri, çalışanların sağlık kayıtlarını tutarlar ve sağlık sorunlarına yönelik verileri kaydederek, çalışanların sağlık durumlarını izlemeye yardımcı olurlar.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursunu Kimler Alabilir?

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu programlarına katılabilecekler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

Fen fakültesi; fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunları

Güzel sanatlar fakültesi, iç mimarlık mezunları

Mimarlık fakültesi tüm mezunları

Mühendislik fakültesi tüm mezunları

Ziraat fakültesi tüm mezunları

Teknik eğitim fakültesi tüm mezunları

Meslek yüksek okullarının İş sağlığı ve güvenliği programı mezunları Yeni Uzman Akademi’de C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerine katılabilirler.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursuna Kimler Katılabilir?

C Sınıfı İş Güvenliği uzmanları 3 yıl tam zamanlı çalışmalarının ardından Yeni Uzman Akademi’de B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursuna katılabilirler.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursuna Kimler Katılabilir?

B Sınıfı İş Güvenliği uzmanları 4 yıl tam zamanlı çalışmalarının ardından Yeni Uzman Akademi’de A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursuna katılabilirler.

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süresi Nedir?

İş güvenliği uzmanları, işyerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği için çalışmalar yürüten uzmanlardır ve bu nedenle çalışma süreleri sınırlıdır.

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise çalışan başına ayda en az 40 dakika iş güvenliği uzmanı hizmeti verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, iş güvenliği uzmanları tam gün çalıştıkları iş yerleri dışında fazla çalışma yapamazlar. Bu kural, iş güvenliği uzmanlarının iş yerleri dışında da yeterli dinlenme ve uyku süresine sahip olmalarını sağlamak amacıyla getirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hangi Platform Aracılığı İle Yapılır

Eğitimler 3 ayrı sistem ile gerçekleştirilir. Eğitimlerin ilk 81 saati Yeni Uzman Akademi ana sayfasında bulunan “uzaktan eğitim” butonundan giriş yapılarak gerçekleştirilir. Her kursiyer istediği saatlerde derse katılabilir.

Sonrasında 99 saat canlı eğitimler gerçekleştirilir. Bu dersler Yeni Uzman Akademi’de “zoom” programı kullanılarak gerçekleştirilir. Her sınıf eğitim danışmanları ile iletişim kurabilmek için WhatsApp grubu ile desteklenir.

Son olarak da staj uygulama eğitimleri gerçekleştirilir. Yeni Uzman Akademi;

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İşyeri Hekimliği Eğitimi kursiyerleri için her şehirde staj konusunda yardımcı olur. Hangi ilde staj yapmak istediğinizi kayıt aşamasında bildirmeniz yeterlidir.

İş Güvenliği Kursu Kayıtlarını Nasıl Gerçekleştirebilirim?

İş Güvenliği Kursu için Yeni Uzman Akademi’ye başvuru yapabilirsiniz. Kayıt işlemleri için Yeni Uzman Akademi’nin tüm kurumlarına bizzat başvuru yapabilirsiniz. İsterseniz de Yeni Uzman Akademi eğitim danışmanları ile iletişime geçerek online kayıt yaptırabilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanlığı Kayıt Evrakları Nelerdir?

İş Güvenliği Kursu için gerekli evraklar sınıflar arasında farklılık gösterir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu başvurusu için; kimlik, diploma ve nüfus cüzdanı gereklidir.

B ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu başvurusu için; kimlik, diploma,nüfus cüzdanı ve İSG katip çalışma raporu gereklidir.

B Sınıfı İş Güvenliği Kursu başvuruları yapacakların C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak 3 yıl (1095 gün) çalışmış olmaları gerekir. İSG Katip çalışma raporunda da bu çalışma süresinin belgelenmesi şarttır.

A Sınıfı İş Güvenliği Kursu başvuruları yapacakların ise B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak 4 yıl (1460 gün)  çalışmış olmaları gerekir. İSG Katip çalışma raporunda da bu çalışma süresinin görüntülenebilmesi gerekir.

Eğitimler Hangi Tarihler Arasında Düzenlenir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Kursu Programları 220 saattir. Teorik eğitimler bir günde en fazla 6 saat olarak yapılabilir. Pratik eğitimler ise bir günde en fazla 8 saat olarak düzenlenebilir.

Eğitimler Hangi Tarihler Arasında Düzenlenir?

İş Güvenliği Kursu Almadan Sınavlara Başvuru Yapabilir Miyim?

İş Güvenliği Kursu almadan ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ÖSYM Sınavlarına başvuru yapamazsınız. ÖSYM Sınav başvurusu yapmanız için İş Güvenliği Kursu programlarınızın tamamlanması ve bakanlık tarafından ÖSYM’ye isminizin bildirilmesi gerekir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının Adı Nedir?

İş Güvenliği Uzmanlığı kursunu tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan sınava girmeleri gereklidir. Bu sınav ÖSYM sınav takvimde de yar alır ve İSG Sınavı olarak adlandırılır.

İSG Sınavında Kaç Soru Sorulur?

İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı 50 çoktan seçmeli sorudan oluşur. C Sınıfı İSG Sınavı, B Sınıfı İSG Sınavı ve A Sınıfı İSG Sınavı soruları zorluk derecesi birbirinden farklılık gösterir.

C Sınıfı İş Güvenliği Sınavında Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almam Gerekir?

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 50 sorudur. Başarılı olmak için ise en az 35 soruya doğru cevap vermeniz gerekir. Her sorunun doğru cevabı 2 puandır. 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

Her işverenin çalışanlarına karşı bir sorumluluğu vardır. İşverenler yasalar gereği çalışanlarına güvenli bir iş yeri sağlamakla yükümlüdür. Kalitenin ve güvenin adresi olan Yeni Uzman Akademi olarak en kaliteli eğitimciler, eğitim materyalleri ve uzaktan eğitim sistemlerimiz ile sizlere farklı alanlarda iş güvenliği kursu eğitimleri veriyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı Nedir?

Çalışanların, işletmenin ve üretimin korunması için İş Sağlığı ve Güvenliği, oldukça önemlidir. İş sağlığı ve iş güvenliği programları, çalışma ortamındaki potansiyel tehlikeleri belirlemek, analiz etmek ve bu tehlikeleri önlemek için uygulanan bir dizi stratejik planlama ve uygulamaları kapsar. İş sağlığı ve iş güvenliğinin üç temel amacı şunlardır:

Personelin  Korunması: İş sağlığı ve iş güvenliği programları, çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumak için tasarlanmıştır. Bu programlar, işyerindeki potansiyel tehlikeleri belirleyerek, çalışanların bu tehlikelere maruz kalmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almaktadır. İşletmelerin çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaları, çalışanların sağlık, güvenlik ve refahlarını korumak ve geliştirmek için önemlidir.

İşletmenin Korunması: İş sağlığı ve iş güvenliği programları, işletmelerin potansiyel kazaları veya istenmeyen olayları önceden tespit edip, gerekli önlemleri alarak oluşabilecek zararları önlemeyi hedefler. Bu sayede işletmeler, direk ve dolaylı zararları ve ödemeleri önleyerek işlerini koruyabilirler.

Üretimin Korunması: İş sağlığı ve iş güvenliği programları, üretimin devamlılığını sağlamak ve verimi artırmak için tasarlanmıştır. Bu programlar, çalışanların sağlığına ve güvenliğine öncelik vererek, işletmenin sürekliliğini ve üretimini korumaya yardımcı olur. İşletmeler, iş sağlığı ve iş güvenliği programlarına yatırım yaparak, üretimlerini artırabilirler ve karlarını maksimize edebilirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Kimdir?

Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip,   fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardır.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, iş yeri dâhilinde kimyasal, fiziksel veya biyolojik faktörlerin sebep olabileceği yaralanmaları ortadan kaldırmak ya da önlemek için prosedürler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamakla görevlidir.

Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olabilir?

İSG hizmetlerinin denetimleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapıldığı gibi İSG Uzmanlarının özelliklerinin belirlenmesi başta olmak üzere bütün görev ve yetkileri de yine aynı bakanlık tarafından belirlenir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olmak isteyTarafanan şartlar ise;

1 – Uygun bölüm ve programlardan mezun olma

2-  bakanlık onaylı İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimi alma

3- İSG Sınavında Başarılı Olma

4- İş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip olma

İstanbul İş Güvenliği Kursu olarak eğitimcilik hayatına devam eden Yeni Uzman Akademi, eğitimlerini birbirinden değerli eğiticilerin rehberliğinde gerçekleştirir ve bu kulvarda 7 yılı aşkın bir süredir sektörün öncü ismi olmaya devam ediyor. Kurumumuz İş Sağlığı ve Güvenliği alanında birçok eğitimler düzenler. Kurumumuzdan;

C Sınıfı İş Güvenliği Kursu

B Sınıfı İş Güvenliği Kursu

A Sınıfı İş Güvenliği Kursu

Diğer Sağlık Personeli (DSP) Kursu

İşyeri Hekimliği Kursu düzenliyoruz.

İSG Uzmanı Olabilmek İçin Geçerli Diplomalar Hangileridir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmek için gerekli şartların başında mezun olunan bölüm ve programın uygunluğudur. Bu bölüm ve programlar ise ilgili bakanlık tarafından belirlenmiş olup aşağıda belirtilmiştir:

 • Mimarlık Fakültelerinin tüm bölümlerine ait diplomalar
 • Mühendislik Fakültelerinin tüm bölümlerine ait diplomalar
 • Teknik Eğitim Fakültelerinin tüm bölümlerine ait diplomalar
 • Ziraat Fakültelerinin tüm bölümlerine ait diplomalar
 • Fen Fakültelerinin; fizik, kimya, biyoloji ve moleküler biyoloji ve genetik bölümlerine ait diplomalar
 • Güzel Sanatlar Fakültelerinin; iç mimarlık bölümlerine ait diplomalar
 • Meslek Yüksek Okullarının; İş Sağlığı ve Güvenliği programlarına ait diplomalar bakanlığın kabul ettiği diplomalardır.

İş Güvenliği Kursu Eğitimleri Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

İş Güvenliği Uzmanı olmak isteyenlerin ilgili bakanlığın eğitim düzenlemesi için yetki verdiği eğitim kurumlarından eğitim alması gerekmektedir. Yıllardır bu alanda eğitim kursları düzenleyen İstanbul İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi de bakanlıktan gerekli izin ve yetkilerle donatılmış bir eğitim kurumudur. Eğitim kurumumuz öncelikle eğitim almak isteyen kursiyer adaylarından;

 • Eğitim alması için bakanlıkça uygun görülen bölüm veya programlara ait diploma
 • Nüfus Cüzdanı
 • Kurs Başvuru Dilekçesi istemektedir.
 • B Sınıfı İş Güvenliği Kursu ve A Sınıfı İş Güvenliği Kursu alacak adaylardan ayrıca İSG Katip Çalışma Raporu istenir.

İş Güvenliği Kursu İçeriği Hakkında Bilgi Verir misiniz?

Uygun şartlara sahip olanlar İstanbul İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi’de eğitim alabilirler. Bu alandaki yani İş Güvenliği Kursu eğitimlerimiz 220 saat olarak gerçekleştirilir ve bakanlık onaylıdır. Derslerimiz üç farklı eğitim modeli gerçekleştirilir. Offline, online ve uygulamalı eğitim olarak yapılan bu derslerin içerikleri hakkında da dilerseniz gerekli bilgileri aktaralım.

Öncelikle offline eğitimler gerçekleştirilir. Offline eğitimlerin süresi 81 saattir ve bu eğitimler 15 iş gününe bölünerek gerçekleştirilir. İş Güvenliği Kursu programlarımıza katılanlar offline eğitim süresinde istedikleri saatlerde derslere katılım sağlayabilirler. Çevrimdışı dersler sisteme kayıtlı olduğundan İş Güvenliği Kursu katılımcılarımız her zaman derslere katılabildikleri gibi istedikleri kadar ders tekrarı da yapabilirler. Başka bir deyişle İş Güvenliği Kursu katılımcılarımız offline ders programlarını kendilerine uygun hale getirebilirler.

Derslerin ikinci kısmı ise online olarak yapılır. Online desler  İstanbul İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi’de 99 saat olarak yapılır. Bir günde maksimum 6 saat olarak düzenlenen bu dersler iki farklı ders grubunda gerçekleştirilir. İlk gruptaki dersler 09.00 ile 15.00 saatleri arasında ikinci grup ise 15.00 ile 21.00 saatleri arasında gerçekleşir.

Uygulamalı eğitimler ise Türkiye’nin birçok şehirde bulunan işyerleri vasıtası ile gerçekelştirilir. Bizler İstanbul Yeni Uzman Akademi İş Güvenliği Kursu olarak staj yerlerini kursiyerlerimize biz sağlıyoruz. Staj eğitimlerini İstanbul İş Güvenliği Kursu olan kurumumuz aracılığı ile katılımcılarımız 5 iş günü içerisinde gerçekleştirirler.

Böylelikle İstanbul İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi’de eğitim alanlar, kurumlarımıza gelmeden, tamamen uzaktan eğitim ile tamamlayabilirler.

Bakanlık onaylı İstanbul İş Güvenliği Kursu proramları yukarıda belirtildiği gibi düzenlenir. Öncelikle C Sınıfı İş Güvenliği Kursu alanlar, 3 yıl tam zamanlı C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı yapanlar B Sınıfı İş Güvenliği Kursu alabilirler.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları ise 4 yıl tam zamanlı çalışmalarının ardından A Sınıfı İş Güvenliği Kursu alabilirler.

Küçük Bir Hatırlatma

İşyeri hekimliği eğitimleri de iş güvenliği kursu eğitimleri ile aynıdır. Ders konuları farklılık gösterse de ders satleri birebir aynı programla gerçekleştirilir. DSP Kursu eğitimleri ise 90 saat olarak düzenlenir ve eğitim programında staj dersleri yoktur. Dersler 40 saat offline eğiitm ve 50 saat online eğitim olarak gerçekleştirilir.

İş Güvenliği Kursu Sınavları Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

Tüm kurumlarımız eğitimlerini bakanlık onaylı  olarak gerçekleştirir. Eğitim kurumumuz İstanbul İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi’der;

C Sınıfı İş Güvenliği Kursu,

B Sınıfı İş Güvenliği Kursu,

A Sınıfı İş Güvenliği Kursu,

İşyeri Hekimliği Kursu

İşyeri Hemşireliği Kursu alan katılımcılarımız bu sınava girmeli ve başarılı olmalıdırlar.

Sınav her branştaki katılımcılar için 50 soruluk testlerden oluşur ve sınavda başarılı sayılmak için İş Güvenliği Kursu ve İşyeri Hekimliği Kursu alanların en 35 soruya doğru cevap vererek 70 puan almaları gerekir. Diğer Sağlık Personeli (DSP) Kursu alanların ise en az 30 soruya doğru cevap vererek en az 60 puan almaları gerekir. Başlıkta da belirttiğimiz gibi sınav İSG adı ile anılır ve ÖSYM tarafından yılda iki defa gerçekleştirilir.

Girdiği ilk sınavda kazanamyan İstanbul İş Güvenliği Kursu katılımcılarımızın tekrar eğitim almadan sonraki sınavlara başvuru yapabilirler. ÖSYM veya ilgili bakanlık tarafından sınava girme konusunda bir kısıtlama yapılmamıştır. Yılda iki defa gerçekleşen İSG Sınavlarına başvuru yapabilirsiniz.

Sınavlarda Başarısız Olanların Tekrar Kurs Alması Gerekiyor Mu?

ÖSYM veya bakanlık tarafından sınava girme konusunda herhangi bir sayı belirtilmemiştir. Her sınıf için bir defa kurs almak yeterli olduğu gibi sınava tekrar hazırlanan katılımcılarımıza sonraki sınava hazırlamak üzere ücretsiz olarak İstanbul iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademideki eğitimlerimize tekrar katılma şansı sunuyoruz.

İş Güvenliği Kursu Sertifikası Nedir?

ÇSGB tarafından iş güvenliği kursu alan ve sonrasında da İSG Sınavlarında başarılı olanlara verilen sertifikaya İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası adı verilir. Her branş için ayrı ayrı düzenlenir. İş güvenliği uzmanları bir üst sınıfa yükseldiklerinde artık yeni sınıfa (A,B,C) ait sertifika ile hizmet verirler. Bu sertifikalar 5 yıl geçerlidir ve 5 yılın ardından sertifika vize işlemlerini gerçekleştirerek süresi uzatılır.

Adaylar Niçin İş Güvenliği Kursu İçin Sizi Seçmeli?

Kalite ve güvenin adresi Yeni Uzman Akademi son yıllarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu alanında en çok eğitim düzenleyen eğitim kurumudur. Böyle olmasının ardında da eğitim kalitesi vardır. İşimizi ciddiye alıyoruz ve daha iyisini yapmak için kendimizi hep geliştirmeye çalışıyoruz.

Başarı ile gerçekeltirdiğimiz eğitimlerimizi güncel konu anlatımı ve deneme kitapları ile takviye ediyoruz ve günümüze ayak uydurarak dijital ders notlarını da katılımcılarımızla ücretsiz paylaşıyoruz. Hap bilgiler, dijital ders notları, online denemeler Yeni Uzman Akademi katılımcılarını bekliyor. Çevrimdışı eğitimlere İş Güvenliği Kursu katılımcılarımız sınav dönemine kadar ulaşabilecekleri gibi online derslerin kayıtlarına da her zaman ulaşabilirler. Sizler de İstanbul İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi’nin online ders kayıtlarına  https://www.youtube.com/@YeniUzmanAkademi linkinden ulaşabilirsiniz. Bu kadarla da yetinmiyoruz Yeni Uzman Akademi’nin İş Güvenliği Kursu eğitimlerini İnstagram hesabından da takip edebilirsiniz. https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=ZDdkNTZiNTM=  linkinden Yeni Uzman Akademi İnstagram hesabını takip ederek, sektörle ilgili gelişmelerden haberdar olabilirsiniz; ayrıca günlük soru paylaşımlarımızdan da yararlanabilirsiniz.

Her sınav öncesi İş Güvenliği Kursu katılımcılarımız için online soru çözüm programı gerçekleştiriyoruz. Kitap yazarları tarafından gerçekelştirilen soru çözüm programlarımız tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilir. Bu kadarı da Yeni Uzman Akademi için az diyoruz ve 4 farklı alanda ücretsiz ISO Sertifika eğitimi düzenliyoruz. Hangi alanda eğitim aldığınızın hiçbir öenemi olmadan ücretsiz sertifika programlarımızdan faydalanabilirsiniz. İşte sizin için düzenleyeceğimiz ücretsiz ISO sertifika programları;

İSO 9001 Kalite Yönetimi Belgesi

14001 2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

İSO 45001:  2019 İş Güvenliği Yönetim Sistemi

İSO 10002 Müşteri Yönetim Sistemi Belgesi eğitimlerimiz sizler için ücretsiz.

İş Güvenliği Uzmanları Nerelerde Çalışabilir?

Birçok kuruma aynı anda hizmet veren OSGB firmalarında çalışabileceğiniz gibi iş yerlerinin İSG birimlerinde de çalışabilirsiniz. Aynı zamanda iş yerleri ile anlaşma yapıp bireysel olarak İş Güvenliği Uzmanlığı yapmanız da mümkün. Bireysel olarak gerçekleştireceğiniz anlaşmaları tam zamanlı olarak gerçekleştirebileceğiniz gibi yarı zamanlı veya saatlik de yapabilirsiniz.

Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olanlar görev alırlar. Her iş güvenliği uzmanı bir alt sınıftaki iş yerlerinde de görev alabilirler. Aynı zamanda ülkemizdeki iş güvenliği uzmanı eksikliğinden dolayı bakanlığın belirlediği tarihe kadar üst sınıftaki iş yerlerinde de görev alabilirler.

Mesleklerini icra eden iş güvenliği uzmanları;

–  Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika

–  Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika

–  Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika görev alırlar.

Yeni eğitim döneminde de eğiitmler düzenleyen Yeni Uzman Akademi’de eğitim alma fırsatını kaçırmayın. Bir an önce önkaydınızı yaptırın. Bize her zaman ulaşabilir ve eğitim danışmanlarımızdan kurslarımız ile ilgili gerekli bilgileri alabilirsiniz.