Online İş Güvenliği Kursu

Başta “çevrimiçi eğitim” olarak adlandırılan sanal eğitim, öğretme ve öğrenme aracı internet olan eğitim programlarının geliştirilmesini ifade eder. Online eğitim, internet bağlantısı olan bir cihaz (bilgisayar, tablet, telefon)  üzerinden aynı mekânda olma şartını ortadan kaldırarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) gerektiren çalışmalardır. Öğrenciler evden veya İnternet bağlantısı olan herhangi bir yerden Online İş Güvenliği Kursu alabilirler.

Online İş Güvenliği Kursu
Online İş Güvenliği Kursu

Online eğitim, yüz yüze eğitime devam edemeyen öğrencilere eğitim sağlama amacı ile doğmuştur. Bu tür bir çalışma yalnızca yardımcı bir araç olarak değil, her yaştan ve cinsiyetten insana etkili bir öğrenme kanalı olarak da kullanılır.

Sanal eğitim; zaman, ulaşım, coğrafi alan gibi ortak sorunlara çözüm sunan öğrenim stratejidir. Eğitimci ile öğrenci arasındaki iletişimi artırdığından, öğretim-öğrenim sürecini kolaylaştırmamızı sağlayan yeni bir yöntemdir.

E- öğrenim, bir öğrencinin, sürekli değişime tabi bir işgücü piyasasında mesleğini icra etmesini kolaylaştıran bilgiyi elde etmek için mevcut bilgileri bir araya getirerek eğitim alması anlamına gelir.

Uzaktan Eğitimin Ortaya Çıkışı

Amerika Birleşik Devletleri’nde Calleb Phillips tarafından 1728’de Boston Gazette gazetesinde bir yazışma kursu başlatılmıştır. Böylece Uzaktan Eğitimin temellerini de atmıştır.

Uzaktan eğitim, günümüzde dahi her zaman yeni bir fikir gibi görü

Yor olsa da bu eğitim sistemi iki yüz yılı aşkın bir süredir uygulanmaya devam etmektedir.

Uzaktan öğretim yöntemi eski eğitim anlayışını dönüştürmeye geldi. Uzaktan eğitim öncesindeki eğitim modellerinde sistem öğretmene odaklanmıştı. Ancak uzaktan eğitim sayesinde öğrenci merkezli yeni eğitim modeline geçiş başladı.

Çevrimiçi eğitim, günümüzde oldukça revaçta bir eğitim modelidir. Bununla birlikte, bu sistemin birçok artısı vardır. Online eğitimin size neler katacağına dair genel bir analiz yapmanızı öneririz.

Bilişim Çağında Uzaktan Eğitim

Uzaktan eğitim her zaman yeni bilgi ve iletişim teknolojilerini pedagojik içerik için bir aktarım kanalı olarak kullanmak amacıyla kullanmıştır. Önce posta, sonra radyo, sonra televizyon, daha sonra telematik ve son zamanlarda da internet kullanılmıştır.

İnternet üzerinden yapılan eğitimler uzaktan öğrenmenin dünyanın hemen her köşesine yayılmasını sağladı.

Geleneksel eğitim, teknolojik değişiklikleri uzaktan eğitim kadar hızlı kabul etmemiştir. Bu, uzaktan öğrenmenin tarihsel bir özelliğidir: her teknolojinin piyasaya sürülmesinden bu yana içeriğini Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT)’ndeki değişikliklere uyarlamayı başarır.

Ülkemizde Online Eğitim

Bizim için yeni bir eğitim sistemi gibi görünse de dünyada ilk uygulaması 1728 yılında ülkemizde ise ilk uzaktan eğitim uygulaması 1956 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye’deki bu ilk uzaktan eğitim uygulaması Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından yapılmıştır. Daha sonrasında da mektupla eğitim sistemi ülkemizde yerleşmeye başlamış, teknolojinin gelişmesi ile de, tüm dünyadaki gibi, yerini daha teknolojik sistemlere bırakmıştır.

Koronavirüs İle Eğitimin Model Değiştirmesi

COVID-19, koronavirüsün neden olduğu en son keşfedilen bulaşıcı bir hastalıktır. Hem bu yeni virüs hem de neden olduğu hastalık, 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde salgın yayılmadan önce bilinmiyordu. Şu anda COVID-19, dünyanın neredeyse tamamını etkileyen bir salgındır.

Koronavirüsler,  insanlarda hastalığa neden olabilen geniş bir virüs ailesidir. İnsanlarda, çeşitli koronavirüslerin, soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve şiddetli akut solunum sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara kadar değişen solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. En son keşfedilen koronavirüs,  COVID-19 hastalığına neden olmaktadır.

Dünya genelinde etkili olan Koronavirüs pandemisi sürecinde, eğitimin alışageldiğimiz yöntemlerle devam ettirilemeyeceği anlaşıldı. Fakat eğitimin tamamen durdurulması da mümkün değildi. Bu bağlamda da farklı çıkış yolları bulunmaya çalışıldı.

Zaman ve mekâna bağlı olmaksızın tüm öğrencilerin dersleri takibini sağlamak amacı ile Türkiye’de uzaktan eğitime geçilmiştir. Milli eğitim Bakanlığınca EBA Eğitim Portalı ve TV kanalları üzerinden eğitime devam edilirken, üniversiteler de kendi veri tabanlarını geliştirerek internet aracılığı ile uzaktan eğitim, çevrimiçi (online) eğitim ve ya e-eğitim gibi isimlerle anılan eğitim programlarına başlamıştır.

Zaman Ve Mekândan Tasarruf  Ve kendi arabanızla hareket ettiğinizde şehir içi ulaşım veya benzin masrafı olmadan yapabilirsiniz. Bu aynı zamanda, sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlayan bir avantajdır.

Esneklik  Kişisel şartlarınızın karmaşık olmasının yanı sıra değiştirilebilir olması da önemlidir. Hep aynı yerde kalmanız mümkün olmayabilir. Eğitim almak için başvuru yaptığınız Yeni Uzman Akademi Eğitim Kurumları size fiziki yakınlıkta olmayabilir.

 Eğitim Teklifi  Bu bakış açısıyla, çevrimiçi evrenin penceresi sayesinde evden eğitim alabileceğiniz için, ikamet ettiğiniz yere çok uzak yerlerden de eğitim alabilirsiniz. Bu da kursiyer adaylarımıza eğitim kurumumuz Yeni Uzman Akademi’ye çok uzak bir yerlerde olsalar dahi hizmetlerimizden yararlanma şansı sunmaktadır. Böylelikle de kaliteli eğiti daha uygun şartlar altında alma fırsatı vermektedir.

Örgün eğitim programları ile eğitimlerimize katılamayan öğrenciler için yüz yüze ve çevrimiçi çalışmalar sunuyor. Kısaca uzak mesafeler ortadan kaldırılıyor.

Etkileşimli Öğrenme  Yeni Uzman Akademi’nin online eğitimleri aracılığı ile öğrenci olarak inisiyatif kullanan bir rol üstlenirsiniz. Ve çevrimiçi kaynakların öğretim biçimi de zaten etkileşimi düzeyini artırmaya yöneliktir.

Koronasız Ve Kesintisiz Eğitim Yeni Uzman Akademi Eğitim ailesi olarak biz de derslerimizi online sisteme taşıdık. Yeni Uzman Akademi Eğitim Kurumu olarak bütün eğitim programlarımızı e-eğitime taşıyarak hem pandemi kurallarına uyulmasını sağlıyoruz hem de eğitiminizin kesintisiz olarak tamamlanmasını sağlamaktayız. Böylelikle de hem kendinizin hem de tüm sevdiklerinizi COVİD – 19 ’un zararlarından korumaya çalışıyoruz.

Bizler Yeni Uzman Akademi İSG Eğitim Merkezi olarak kurs programlarımızdan yararlanmak isteyip de mesafenin uzaklığı sebebi ile programlarımıza katılamayan arkadaşlarımızı pandemi kriz ortamını kendi adlarına fırsata çevirmeleri için e-eğitim   (online eğitim – uzaktan eğitim) programlarımıza bekliyoruz.